Info +18

Arena Bonus

Joacă responsabil - Politica referitoare la minori

Conform Ordonantei de Urgenta nr. 77/2009, privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc:
1. Prin participant la jocul de noroc se înțelege orice persoană fizică majoră, cu vârsta de cel puțin 18 ani ÎMPLINIȚI, care dorește și are dreptul legal să participe la jocuri de noroc autorizate în condițiile OUG 77/2009 și a reglementarilor specifice iar participarea la joc presupune acceptarea necondiționata a Regulamentului de Joc al Organizatorului.
2. Se interzice participarea la jocuri de noroc tradiționale a persoanelor care nu dețin asupra lor acte de identitate valabile.
3. Accesul minorilor în locatiile specializate pentru desfășurarea jocurilor de noroc, precum și participarea acestora la orice tip de joc de noroc sunt interzise.
Accesul persoanelor sub 18 ani este strict interzis.
Onjn
Joc Responsabil
Joc Responsabil
ROMBET susţine jocul responsabil
Accesul persoanelor sub 18 ani este strict interzis.
Este responsabilitatea fiecărui jucător să acționeze în conformitate cu reglementările în vigoare precum și a termenilor și condițiilor noastre.
Licența: Decizia nr. 924 din 19.05.2016 - Autorizatie : Decizia nr. 1045 din 19.06.2017.