Regulament

Regulament de functionare pentru pariurile in cota fixa

ORGANIZATORUL este S.C. BET CAFE  ARENA S. R. L. ,  societate înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.   J40/1420/2010 cu sediul social în municipiul Bucureşti,  Bdul.  Mircea Eliade,  nr.  2,  camera 4,  sector 1, (denumită în continuare: "Organizator").

Regulamentul Bet Cafe Arena este afisat  intr-un loc vizibil la agentiile de pariuri apartinand SC BET ARENA CAFE SRL .  Toti clienţii,  în toate agentiile  vor avea posibilitatea de a studia Regulamentul  Bet Cafe Arena.  Prin plasarea unui pariu toţi clienţii Bet Cafe Arena recunosc faptul că au citit,  inteles si vor respecta Regulamentul Bet Cafe Arena.  Toate pariurile plasate cu Bet Cafe Arena vor fi guvernate de aceste norme.

Bet Cafe Arena isi rezerva dreptul de a face modificări ale normelor cuprinse in prezentul regulament,  aşa cum le consideră adecvate si cu aprobarea Comisiei de Autorizare a Jocurilor de noroc.  Clienţii trebuie să revizuiască,  asadar,  normele la intervale regulate pentru a rămâne la curent cu orice modificare.  Pentru a vă ajuta în această privinţă Bet Cafe Arena va posta o notificare a modificărilor regulilor şi termenilor la fiecare agentie de pariuri.  Continuarea utilizării serviciilor Bet Cafe Arena indică acceptarea de catre dumneavoastra a versiunii curente a normelor .

A. Reguli,  termeni si conditii generale de efectuare a pariurilor.


Articolul 1.  Termeni si conditii de efectuare a pariurilor

a) Pariurile pot fi plasate pe teritoriul Romaniei,  doar la punctele de lucru  înregistrate  ale Organizatorului.   Pariurile pot fi efectuate doar la agentia de pariuri,  până când legislaţia va permite plasarea lor prin alte canale.  Pariurile nu vor fi acceptate online, prin poştă,  fax sau robot telefonic.
b) „Pariul”  este jocul in care clientul indica rezultatul unui eveniment,  sau al unui eveniment în cadrul unui eveniment.  Clientul poate alege suma de bani,  "Miza" pe care o pariaza ,  atâta timp cât aceasta se încadrează în minimum si maximum impus de Bet Cafe Arena.  Pariul va fi plasat la cotele afişate de către Organizator.  Clientul poate alege cate pariuri diferite vrea într-o  singură tranzacţie.  Prin plasarea unui pariu clientul recunoaşte disponibilitatea sa de a accepta normele actuale.
c) Suma pe care un client o plateste catre Organizator este formata din Miza si taxele de administrare.

d)  Fiecare optiune de pariu va avea Cota stabilita de Organizator.

e) Toate regulile sunt aplicate pentru pariuri unitare,  asa cum sunt ele definite in articolul 1f,  daca nu se precizeaza altfel.

f)  i.  Un pariu unitar este o componenta a unui  pariu single sau multiplu la care rezultatul tuturor componentelor trebuie sa fie in mod corect indicat pentru ca acel pariu sa fie considerat castigator.   Castigul este calculat prin inmultirea cotelor cumulate pentru fiecare componenta a pariului cu miza valabila la momentul acceptarii pariului.   In cazul curselor de cai sau de caini va fi o exceptie in ce priveste cotele de inceput.

ii. Un pariu in sistem reprezinta o colectie de pariuri unitare care au unele componente comune.  Miza jucata pe un bilet in sistem va fi impartita in mod egal la pariurile unitare pe care pariul in sistem le contine.  Castigul unui pariu in sistem va fi suma pariurilor unitare pe care pariul in sistem le contine,  fiecare pariu unitar va fi calculat conform art 1f.  Plata castigului pentru pariuri in sistem se poate face doar dupa ce toate componentele unitare ale acelui sistem sunt  stabilite.

e)  Toate pariurile declarate nule,  în conformitate cu prezentul Regulament,  indiferent dacă sunt single sau o parte dintr-un  pariu multiplu,  vor fi stabilite la cota 1. 0,  pariurile multiple fiind recalculate plecand de la aceasta premisa.  mai multe vor fi recalculate pe această bază.  In cazul in care toate pariurile single sunt nule sau anulate,  Clientului i se vor inapoia miza si taxele aplicate biletului.

Cand un jucator sau o echipa participa la inceputul unui joc,  dar nu pana la final,  toate pariurile in favoarea acelui jucator/ echipe echipe vor fi considerate pierzatoare,  cu exceptia meciurilor care se incheie neconcludent inainte de incheierea premature a jocului.  Toate pariurile care nu s-au finalizat vor fi considerate nule.  Reguli specifice fiecarui joc pot stabili altceva,  dar acest lucru va fi specificat in mod clar.

Pariurile vor fi acceptate,  în general,  până la ora oficială de start a unui eveniment,  excepţie cazul în care se specifică altfel.   Ora oficiala de inceput este cea stabilita  de organismul de control pentru evenimentul in cauza.  În cazul în care un meci  începe înainte de ora de stabilita declarata,  atunci toate pariurile puse dupa inceputul real vor fi declarate nule şi sa stabilite la cota de 1. 0.  În cazul în care o componenta  unui pariu multiplu a început  înainte ca pariul sa fie plasat ,  atunci componenta respectiva va deveni nula si va capata cota 1. 0.

g) În unele cazuri (dacă se specifica astfel),  acceptarea pariului este posibilă după ora de incepere a evenimentului,  dar înainte de iniţierea obiectului pariului.  Într-un astfel de caz,  regula enuntata anterior  se aplică prin înlocuirea expresiei "ora de incepere a evenimentului" cu "iniţierea obiectului  pariului".

h) Un client are posibilitatea de a anula un pariu in urmatoarele  15 minute de la plasarea pariului sau până la începerea (cronologică) a primei componente din acest pariu,  oricare dintre ele avand loc primul.  Pentru anumite tipuri de pariuri,  de exemplu,  pariuri live,  Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu accepta anularea Biletelor.   În acest sens,  Clienţii trebuie să fie informati prin documente afisate vizibil  în agentiile Bet Cafe Arena.

i) Evenimente pentru care Bet Cafe Arena oferă oportunităţi de pariere,  nu ar trebui să fie în nici un fel sa supuse unei posibile influente ,  nici din partea clienţilor,  nici din partea operatorului.   În cazul în care o astfel de activitate este suspectată,  atunci toate pariurile vor fi anulate până se va emite un raport de catre  organismul de reglementare din cadrul societatii organizatoare.

j) Toate pariurile acceptate vor fi înregistrate atât într-o arhivă principală şi,  din motive de securitate,  într-o arhivă secundară numit " arhivă de rezerva ".

k) Bet Cafe Arena nu isi asuma nici o răspundere pentru orice daune sau pierderi care rezultă din,  sau cauzate de exactitatea sau inexactitatea din documentele afisate in agentii.  Este responsabilitatea clientilor  de a verifica acurateţea acestor informaţii.  Toate pariurile rămân valabile pentru cele plasate până la ora începerii efective pentru evenimentele în cauză.

l) În caz de erori de tipar,  erori pe bilet sau erori ale datelor introduse în sistem,  Organizatorul îşi rezervă dreptul de a considera pariurile ca fiind nule sau să le valideze folosind cotele corecte,  chiar dacă erorile sunt descoperite după sfârşitul Evenimentului.

m) Orice reclamatie în legătură cu un pariu va fi solutionata in agentia de pariuri Bet Cafe Arena unde a fost plasat pariul.  Daca reclamatia nu este solutionata,  ea va fi adusa la cunoştinţa Bet Cafe Arena  prin email la adresa: [email protected] sau in scris la adresa:  Sos Pipera-Tunari, nr 1, Voluntari, Ilfov.  Orice reclamatie va primi raspuns in termen de 14 zile de la primire.

Articolul 2.  Descrierea Biletului de pariu

a) Biletul care confirma pariul va conţine:  datele de identificare ale Organizatorului,  codul punctului de lucru,  codul biletului,  ora şi data emiterii,  Miza,  taxa de administrare,  suma totală care trebuie plătită de către Client,  numărul şi tipul de evenimente,  evenimentul in sine,  data şi ora limită pentru ca pariul să fie plasat,  cotele pentru fiecare eveniment,  Cota finala,  şi câştigul potenţial (în cazul în care această informaţie este posibil să se calculeze - aceasta se aplica atât pentru Cota finală cat şi pentru câştigul potenţial)

b) Este responsabilitatea clientului sa verifice toate detaliile de pe bilet,  şi sa informeze Bet Cafe Arena in cazul în care există informaţii eronate.  Biletul poate fi schimbat doar înainte ca primul eveniment din pariu sa înceapa (bilet este anulat şi emis din nou),  dar nu mai tarziu de 15 min de plasarea biletului initial

Articolul 3.  Oferta de pariuri

a) Bet Cafe Arena va accpeta pariuri pentru evenimente din următoarele sporturi : Fotbal,  baschet,  handbal,  hochei pe iarbă,  tenis,  Formula 1,  golf,  box si arte marţiale mixte şi alte arte marţiale,  atletism,  Jocurile Olimpice,  ogari,  curse de cai,  ciclism,  baseball,  rugby,  fotbal american,  curse de masini si motociclete,  volei,  fotbal pe plaja,  volei pe plaja,  sporturi de iarna,  cricket,  darts,  snooker,  Futsal,  Floorball,  polo şi tenis de masă.

b) Bet Cafe Arena va oferi,  de asemenea,  pariuri ce nu sunt legate de evenimente sportive,  cum ar fi (dar nu limitat la): Oscar şi alte premii de film,  Miss World,  Eurovision,  concursuri şi emisiuni TV de muzică,  reality shows TV,  loterii internaţionale,  politica,  financiare.  Organizatorul poate adăuga alte evenimente care nu sunt pe listă şi care vor fi,  de asemenea,  supuse normelor generale.
Bet Cafe Arena insa nu va oferi pariuri asupra rezultatelor evenimentelor Loteriei Nationale Romane sau care pot intra in conflict cu vanzarile sau activitatea CN „Loteria Romana” SA.  In ceea ce priveste loteriile internationale,  Bet Cafe Arena va oferi pariuri asupra rezultatelor evenimentelor ce vor avea loc in cadrul extragerilor.  De ex: pariuri asupra numarului de numere pare si impare extrase.

c) Bet Cafe Arena poate defini ce oportunităţi de pariuri sunt disponibile ca opţiuni single si care pot fi incluse in optiuni multiple.   Acest lucru va varia de la sport la sport,  de la liga la liga,  de la caz la caz,  si va fi afişat in agentii.  Bet Cafe Arena are dreptul,  în orice moment,  de a schimba condiţiile în care pariurile sunt acceptate.  Pariurile acceptate înainte de această schimbare vor ramane valabile.

d) Bet Cafe Arena poate să precizeze numărul maxim de componente pe fiecare pariu unitar.  Acest lucru va fi afişat în toate agentiile de pariuri.

e) Bet Cafe Arena poate restrânge numărul de componente pe pariuri din aceeasi liga sau grup de jocuri.  Detaliile vor fi disponibile in agentiile de pariuri.

f)  Oferta de pariuri va fi afisata in agentiile de pariuri cel mai curnad posibil.

g) Cotele se pot modifica în orice moment,  iar Clientului i se vor aduce la  cunoştinţă orice modificări în momentul introducerii pariului,  dacă nu a fost deja notificat prin sistemul de pe ecran sau documentele tipărite în agentie.

h) Nu sunt acceptate pariuri multiple în cazul în care rezultatul unei parti din pariu contribuie la rezultatul unei alte parti,  lucru  cunoscut ca inter-dependenta.  În cazul în care astfel de pariuri sunt acceptate din greşeală,  Bet Cafe Arena îşi rezervă dreptul de a declara nul întregul pariu multiplu şi fondurile vor fi returnate la clientului.

i) În cazul în care un eveniment este anulat sau amânat de la data programată,  şi nu este oficial programat să fie rejucat sau efectuat în termen de 72 ore de la momentul iniţial programat,  toate pariurile pe acest caz,  vor fi anulate şi sa stabilit la cota de 1. 0,  cu excepţia cazului în care există o regula diferita a sportului respectiv  (de exemplu,  tenis,  golf şi sporturi de iarnă).

j) ) În cazul în care evenimentul este reprogramat în termen de 72 de ore de la data original stabilita,  toate pariurile vor ramane valabile.

k) Bet Cafe Arena este de acord,  acolo unde este posibil,  să urmeze metode europene de listare a echipelor: echipa care joaca acasa este prima echipa  (excepţie fac toate  competitiile  americane).

l) Bet Cafe Arena face toate eforturile pentru a afisa locul de desfasurare a  evenimentelor,  dar nu îşi asumă responsabilitatea pentru orice locaţii neutre care nu sunt enumerate ca atare,  sau imposibilitatea de a lista în mod corect locatia evenimentelor.

m) ) În cazul unei schimbari în locul de desfăşurare,  care nu a fost publicată sau adusă la cunoştinţa Organizatorilor şi pariuri au fost acceptate pe baza cotelor emise,  pariurile vor ramane valabile,  cu condiţia ca locul de desfăşurare nu se fi  mutat la sediul adversarului ( dacă este cazul),  în care caz selectiile pentru acel eveniment vor fi considerate nule şi sa stabilite la cota 1. 0.  Pariuri multiple  afectate vor fi recalculate cu component respective  stabilit la cota 1. 0.  În cazul în care ambele echipe au acelasi loc de origine,  toate pariurile vor fi valabile.

În cazul în care un concurent/ o echipa se retrage sau nu se prezintă la un meci,  iar meciul nu incepe,  toate pariurile vor fi anulate şi sa stabilite la cota 1. 0.

În cazul în care un participant / numele echipei,  nu încap în întregime pe o listă de meci sau în sistemul de pariuri,  atunci clientul ar trebui să fie conştient de faptul că abrevierile vor fi folosite,  dar aceste abrevierile nu pot fi utilizate ca motiv pentru a contesta pariurile.  O eventuala greşeală trebuie să afecteze în mod semnificativ percepţia meciului pentru ca o reclamatie sa fie luata in considerare.

Articolul 4.    Validarea pariurilor

a) Pentru scopul parierii,  fiecare eveniment,  excepţia cazului în care se specifică,  trebuie să se desfasoare pe perioada stabilita sau toate pariurile vor fi anulate şi sa stabilite la cota de 1. 0.  Componentele  afectate în pariuri multiple vor fi,  de asemenea,  stabilite la cota de 1. 0   Totusi daca un pariu pe un anumit eveniment a a ajuns la final inainte de incheierea prematura a acestuia,  atunci pariurile raman valabile.

b) Regulile pe care Bet Cafe Arena le respecta în declararea unui rezultat final pentru evenimente sunt explicate pentru fiecare sport în secţiunea individuala de reguli pentru sport.  În cazul în care nu sunt declarate ,  rezultatele vor fi colectate de la informaţiile furnizate de către organismul de conducere al sportului sau evenimentului.  Rezultatele Evenimentelor sunt certificate de către Comisia de certificare a Rezultatelor a Organizatorului  şi rezultatele astfel certificate vor fi introduse în sistem.  Validarea biletelor se face automat de către sistemul de pariuri.  Câştigurile pot fi apoi plătite Clientului .

c) Bet Cafe Arena îşi rezervă dreptul de a corecta castigurile pe pariurile în care rezultatul a fost incorect introdus.  Orice reclamatii sunt acceptate doar prin prezentarea biletului acceptat.

d) În caz de egalitate pentru pariurile in care aceasta optiune nu este disponibila,  ele vor fi plătite la valoarea nominală a biletului împărţit la numărul de concurenţi aflati la egalitate.
Într-un eveniment pentru care orice varianta de pariu este disponibila,  locurile cu egalitate vor fi plătite astfel:  valoarea nominală a biletului este înmulţită cu numărul de locuri rămase disponibile şi împărţit la numărul de concurenţi aflati la egalitate.

Articolul 5.  Limitele pariurilor/ Limite de castig si regulament de plata

a) Miza minima pentru un bilet este de 1 RON.  Cu toate acestea,  Organizatorul isi rezerva dreptul de a schimba acest minim pe pariu funcţie de fiecare pariu.  Informatia privind cotele minime va fi disponibila clienţilor in toate agentiile de pariuri.

b) Limitele pariulor  individuale vor fi determinate in funcţie de fiecare pariu catre Bet Cafe Arena.

c) La fiecare pariu acceptat,  Organizatorul va percepe o taxa reprezentand 5% din Miza (taxa de administrare).  Aceasta taxa nu va fi considerata ca facand parte din Miza,  dar impreuna cu Miza constituie taxa de participare la joc.

d) Important: Fără a aduce atingere oricărei alte norme,  suma maximă pe care orice client poate câştiga de la un singur pariu sau pentru un  bilet este de 500, 000 lei.  Totusi pentru pariurile live (plasate in timpul unui evenimet) maximum ce poate fi castigat pentru un bilet single este de 100. 000 lei.  Pentru pariuri speciale (pariuri care nu sunt legate de evenimente sportive) maximum de castig pentru un pariu single este de 25, 000,  daca nu se specifica altfel.  Informatia privind castigul minim si maxim va fi disponibila clienţilor in toate agentiile.

e) Bet Cafe Arena îşi rezervă dreptul de a refuza,  sau de a limita,  orice pariu pe care un client doreste sa il plaseze.  Niciun pariu nu este valabil pana cand clientul nu primeste Biletul .

f) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu accepta pariuri identice.

g) Plata castigului se va face catre clientul care prezinta biletul castigator

Câştigul va fi plătit numai de la agentia  la care tranzacţia a fost plasata.  Cu toate acestea,  Organizatorul îşi rezervă dreptul de a permite plăţi la diferite magazine de pariuri in cazul în care circumstanţele o cer.  Organizatorul se angajează să plătească câştigurile în maximum 14 zile de la anunţarea rezultatelor oficiale.  Pentru anumite tipuri de pariuri sau anumite tipuri de evenimente,  Organizatorul poate decide să reducă timpul dintre anunţarea rezultatelor oficiale şi începutul de plată a câştigului.  Jucătorii vor fi informati anterior cu privire la tipurile de Pariuri / Evenimente,  pentru care regula de mai sus menţionate se aplică,  prin postarea unui anunţ în cadrul agenţiilor.

h) Câştiguri Premii  până la 200. 000RON vor fi plătit în magazine,  sume de peste această valoare vor trebui să fie colectate sediul principal.
Prin plasarea unui pariu,  clientul este de acord ca Bet Cafe Arena sa dezvaluie informatii asupra biletelor castigatoare,  precum si informatii asupra clientilor in scopuri promotionale.

i) Dreptul Jucătorilor la plata câştigurilor expira în 30 de zile (perioada poate diferi pentru pariuri live) de la data de anunţare a rezultatelor oficiale.  Dreptul Jucătorului la plata câştigului este temporar suspendat pentru cazul în care valabilitatea Biletului / Biletelor face obiectul unei anchetei penale sau disciplinare.  Rezultatele unor astfel de investigaţii vor fi afişate in agentii.

j)  În conformitate cu articolul 146 din normele de aplicare a Legii nr 571/23. 12. 2003 privind Codul Fiscal,  la încasarea câştigurilor este necesara prezentarea unui act de identitate,  astfel încât operatorul poate să păstreze dovezi cu privire la castigurile totale ale pariurilor decontate pentru orice jucator de pe orice zi.

k) Datele de identificare personală ale Jucătorilor vor fi colectate şi prelucrate de către operator în conformitate cu prevederile legii nr 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.  Detinerea  unui bilet de pariere emis de către Organizator implică acordul jucatorului ca datele sale sa fie incluse în baza de date a societăţii,  scopul scopul constituirii acesteia fiind aplicarea prevederilor art.  93 din O. G.  138/ 2004 pentru modificarea si completarea Legii 571/ 2003 privind Codul Fiscal.  Conform Legii nr.  677/ 2001,  clientii beneficiaza de urmatoarele drepturi:
-    Informarea persoanei vizate
-    Dreptul de acces la date
-    Dreptul de interventie asupra datelor
-    Dreptul de opozitie
-    Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
-    Dreptul de a se adresa justitiei

Pentru exercitarea acestor drepturi,  clientul poate adresa o cerere scrisa,  datata si semnata catre Bet Cafe Arena sau se poate adresa in justitie.

l) Câştigurile vor fi plătite jucatorului in baza prezentarii şi înaintarii biletelor intacte la agentia la care pariul a fost plasat.  În cazul în care biletul este deteriorat,  jucatorul are dreptul de a primi plata pentru bilet,  după ce Organizatorul a ajuns la o decizie în acest sens.  Plată nu mai este posibilă în cazul în care biletul este deteriorat şi numărul şi codul de bare de bilete sunt ilizibile.

m)  Castigurile rezultate din pariuri acceptate in urma comiterii unei infractiuni,  frauda la adresa Organizatorului,  sau incalcarea prevederilor legale sunt considerate ilegale si nu vor fi platite.

n)  Procentajul castigurilor din totalul incasarilor brute va fi de minim 60% calculat pe perioada de valabilitate a autorizatiei.

o) Daca nu se va atinge nivelul minim de castiguri prevazut la punctul 8m,  Biletele necastigatoare vor participa la o actiune publicitara cu premii,  organizata de catre Organizator,  respectand prevederile legale in vigoare.  Organizarea actiunii publicitare,  in conditiile mentionate anterior,  va fi anuntata clientilor prin postarea de informari la punctele de lucru ale Organizatorului.

p) In agentii se va afisa o mentiune referitoare la participarea biletelor necastigatoare la o campanile publicitara.

Articolul 6. Interdictii privind participarea la joc

a) Bet Cafe Arena isi rezerva dreptul de a refuza pariuri şi nu este obligat să explice motivele sale.

b) In conformitate cu legislatia in materie de jocuri de noroc,  persoanele sub 18 ani si salariatii Organizatorului nu au dreptul sa parieze.  In acest sens,  Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita potentialului client actul de identitate.

c) Orice pariuri efectuate/ acceptate cu incalcarea art 7a sunt nule de drept si au drept consecinta juridica neplata eventualelor castiguri aferente unor astfel de pariuri.

d) Bet Cafe Arena are proceduri si tehnologia necesara pentru a detecta frauda si a o raporta catre autoritati.  Persoanele care incearca sa comita infractiuni vor fi urmarite penal si tranzactiile asociate acestora vor fi declarate nule.

Daca exista suspiciunea existentei unui bilet fals,  castigul nu va fi platit pana cand cazul nu va fi clarificat in favoarea clientului.

Daca Bet Cafe Arena modifica termenii de pariere care nu intra in contradictie cu Regulamentul sau care sunt in favoarea Jucatorului (cote mai bune),  atunci Bet Cafe Arena nu trebuie sa supuna aprobarii autoritatii competente aceste modificari.

B.    Tipuri de pariuri sportive

Articolul 1.  Dispozitii generale


Organizatorul va da jucătorilor ocazia de a paria pe tipuri de pariuri diferite în funcţie de diferitele tipuri de evenimente sportive si evenimente.
Bet Cafe Arena decide care dintre oportunitatile de pariere sunt disponibile ca optiuni single si care pot fi incluse in optiuni multiple.   Acest lucru va varia de la sport la sport,  de la o liga la alta,  de la un eveniment la altul si informatiile vor fi afisate in agentiile de pariuri.

Daca nu se specifica altfel pariurile se bazeaza numai pe rezultatele de la finalul timpului regulamentar de joc.

Tipuri de pariuri,  care ar putea fi oferit pentru o multitudine de evenimente sportive sunt:

a)    Pariere 1X2  pe un eveniment între 2 echipe,  persoane sau participanţi în cazul în care există cote oferite pe toate cele trei rezultate potenţiale.  1 = castiga echipa,  jucator sau concurent care joacă acasă (sau este specificat ca atare),  X = egalitate,  2 = castiga echipa,  jucatorul sau concurentul,  care joacă in deplasare (sau este specificat ca atare).  Echipa 1 este indicată pe partea stângă şi este întotdeauna considerată a fi echipa care a jucat acasa.  Echipa 2 este indicata pe dreapta şi este întotdeauna considerată a fi echipa oaspete.  De asemenea,  atunci când un joc are loc pe teren neutru,  stânga este considerată echipa care joaca acasa,  în timp ce dreapta este echipa oaspete.  În cazul în care egalitatea este luata în considerare,  aceasta este plasata in mijoc si marcata cu X.  În cazul în care,  pentru orice sport,  un meci este afişat  în mod greşit de către operator şi nu este programată,  toate pariurile vor fi anulate,  acceptate şi plătite la  Cote de 1. 00.  De exemplu,  un meci de fotbal este dat în mod incorect ca Liverpool Vs.  Chelsea,  deşi ar fi trebuit Liverpool vs Arsenal.

b)    Pariere deschisa în cazul în care există mai mult de 2 participanţi.  Bet Cafe Arena va oferi clienţilor posibilitatea de a indica echipa/jucatorul câştigător şi,  în unele cazuri si pe cei clasaţi pe locul doi prin oferirea de cote pentru fiecare optiune.

c)    Jucatorii sau echipele care se vor califica in urmatoarea runda/etapa.

d)    Cel mai bun marcator de gol sau puncte dintr-un turneu sau dintr-o perioada predefinita a unui turneu.

e)    Pariuri cu privire la rezultatul unei anumite perioade dintr-un un meci,  de exemplu,  în fotbal Bet Cafe Arena ar putea oferi pariuri pe rezultatul la pauză.

f)    Pariuri conectate Pauza/Final (sau orice perioada din Joc si Final)

g)    Pariu pentru rezultat la pauza sau final (prin indicarea corecta a rezultatului la pauza sau la final intr-un singur pariu)

h)    Jucatorii sau echipa care inscriu sau nu.

i)    Primul/ultimul jucator/echipa care inscrie intr-un eveniment sau o perioada predeterminata a unui evenimet.

j)    Numarul total de puncte/ goluri sau orice alt scor dintr-un eveniment sau o perioada predeterminata a unui evenimet.

k)    Momentul marcarii primului sau al oricaror goluri ulterioare sau puncte marcate in timpul unui eveniment sau în orice perioadă predefinita a unui eveniment.  De asemenea,  seturi de goluri / puncte.

l)    Pariuri pentru a indica scorul corect al unui eveniment,  sau în orice perioadă  predefinita a unui eveniment.

m)    Pariuri la handicap pentru un eveniment sau o perioada predefinita a unui eveniment,  in care echipei cu mai putine sanse teoretice i se acorda un handicap pe care echipa favorita trebuie sa-l depaseasca pentru a fi declarata castigatoare.  Ca alternativa,  un client care pariaza pe echipa careia i s-a acordat handicap,  poate sa castige daca participantul pe care pariaza pierde meciul,  dar acopera handicapul.

n)    Handicap asiatic este un pariu in care se aplica handicap unui meci astfel incat cotele sa devina mai apropiate.  Valoarea handicapului variaza de la zero (Scratch sau Level ball) pana la un numar de goluri,  astfel incat cotele acordate participantilor sa fie aproape de aceleasi valori.   Valoarea handicapului creste de la 0 spre „sferturi de gol”  exprimate cu + sau -  ¼,  ½,  ¾,  1, 1 ¼,  1 ½,  etc.  astfel incat sa reflecte superioritatea unei echipe fata de celalta.
Favoritul intr-un meci va avea un handicap negativ reprezentat cu simbolul (-) si va trebui sa castige la o diferenta de goluri mai mare decat handicapul astfel incat sa fie declarat castigator.  Echipa cu sanse teoretice mai mici ca sa castige va primi un handicap pozitiv reprezentat prin simbolul (+),  simbol ce va fi adaugat la finalul scorului.

Handicap intreg si handicap la jumatate: Handicapul se aplica la rezultatul final al meciului si echipa care a inscris cele mai multe goluri dupa aplicarea handicapului este echipa castigatoare.  Daca numarul de goluri pentru fiecare echipa este egal dupa aplicarea handicapului atunci miza va fi returnata.
Handicap impartit: este atunci cand nivelul de favorizare se afla intre handicapul intreg si cel la jumatate. Handicapul este reprezentat ca 0: ¼,  iar miza este impartita in mod egal intre  handicap intreg si handicap la jumatate.

De exemplu:
Arsenal 0 : 1/4 Newcastle

Daca plasati un pariu de 100 lei pentru New Castle +1/4,  veti avea de fapt 2 pariuri impartite dupa cum urmeaza: 50 lei pentru Newcastle +0 goluri si 50 lei pentru Nwecastle +1/2 goluri.

Daca meciul se termina la egalitate 0-0 ,  dupa aplicarea handicapului scorurile vor fi dupa cum urmeaza: Newcastle plus zero inseamna Arsenal 0- 0 Newcastle- cei 50 lei pariati pe Newcastle minus/plus zero vor fi ca o retragere si miza va fi returnata.

Newcastle plus un handicap de jumatate de gol rezulta Arsenal0- 0. 5 Newcastle- cei 50 lei pariati pe Newcastle plus jumatate de gol sunt reprezinta castig.

Calcul pentru rezultatul pariului:

       Acasa              Deplasare           Acasa           Deplasare             Acasa           Deplasare
            0                           0                     0                    1/4                      0                     1/2
0:0  Niciun pariu    Niciun pariu           -50%             +50%                  -100%            +100%
1:0    +100%                -100%              +100%            -100%               +100%             -100%
0:1    -100%                +100%               -100%           +100%                -100%            +100%
2:0    +100%                -100%              +100%            -100%               +100%             -100%
3:0    +100%                -100%              +100%            -100%               +100%             -100%
                                
      Acasa                    Deplasare        Acasa               Deplasare           Acasa             Deplasare
           0                           3/4                    0                     1                        0                    1 1/4
0:0    -100%                +100%             -100%              +100%               -100%             +100%
1:0    +50%                  -50%        Niciun pariu        Niciun pariu          -50%               +50%
0:1    -100%                +100%             -100%              +100%               -100%             +100%
2:0    +100%                -100%            +100%               -100%               +100%             -100%
3:0    +100%                -100%            +100%               -100%               +100%             -100%
                                
    Acasa                     Deplasare        Acasa                Deplasare          Acasa               Deplasare
    0                                 1 1/2                 0                  1 3/4                     0                        2
0:0    -100%                 +100%           -100%              +100%                -100%            +100%
1:0    -100%                 +100%           -100%              +100%                -100%            +100%
0:1    -100%                 +100%           -100%              +100%                -100%            +100%
2:0    +100%                 -100%           +50%                -50%           Niciun pariu       Niciun pariu
3:0    +100%                 -100%           +100%              -100%               +100%             -100%
                                
          Acasa     Deplasare                        
             0             2 1/4                        
0:0    -100%      +100%                        
1:0    -100%      +100%                        
0:1    -100%      +100%                        
2:0    -50%        +50%                        
3:0    +100%     -100%                        
                                
In tabelul de mai sus toate cifrele cu rosu(antemarcate cu minus) sunt pierzatoare si cele cu albastru (antemarcate cu plus)castigatoare.

o)    Sansa dubla – o oportunitate de pariuri care permite clientului să acopere două din trei rezultate posibile într-un eveniment.

p)    Orice combinatie din pariurile de mai sus: ex: Echipa care inscrie si castiga,  jucator care inscrie,  echipa castigatoare.

q)    Oferte speciale: vor fi descrise in continuare,  vor oferi bonusuri pe un numar de combinatii jucate,  jocuri pentru biletele necastigatoare (in functie de codul biletului sau daca una din combinatii e necastigatoare),  bonusuri pentru anumite sporturi sau ligi pentru o perioada determinata de timp.  (de ex o saptamana de tenis,  o saptamana de baseball)

r)    Pariuri speciale asupra unui eveniment sau a unei parti dintr-un eveniment pot fi oferite de catre Bet Cafe Arena.  Aceste oportunitati de pariere nu sunt restranse la cele cuprinse in prezentul Regulament,  dar vor fi guvernate de aceste norme.

Articolul 2.   Pariuri LIVE

a) Pariurile live prezentate Bet Cafe Arena nu sunt efectiv plasate până când clientul nu a primit Biletul de pariu de la operator.  Cote afişate pe bilete sunt cotele la care pariul este plasat.  Cotele se pot modifica în mod constant în timpul meciului pentru pariurile urmatoare plasarii.

b) Timpul de plasare a  unui pariu Live poate fi intarziat in functie de transmiterea datelor din sistem.

c) În cazul în care un pariu live a fost prezentat de către un client,  dar nu a fost încă introdus aşa cum este descris mai sus,  şi  există o schimbare de preţ cota (creştere sau reducere) în ceea ce priveşte selecţia pariului,  sau pariul este suspendat,  pariul nu va fi plasat,  dar va fi reoferit la cote noi şi clientul poate alege dacă să accepte pariul la noile condiţii.  Actualizarea cotelor se face în mod automat de către sistem,  clientul trebuie doar să accepte sau nu cotele noi.

d) Pariurile live nu pot fi anulate dupa acceptarea lor.

e) Pariurile acceptate de către Organizator,  după ce rezultatul din acel pariu a fost stabilit (evenimentul incheiat) sunt considerate nule şi  stabilite la cota de 1. 00.

f) Daca un pariu este plasat la o cota incorectă din cauza întârzierilor în acoperirea "Live"a evenimentului şi,  dacă o echipă/jucator a câştigat un avantaj semnificativ,  acel pariu va fi nul şi  stabilit la cota de 1. 00.

g) Dacă există o pierdere a transmisiei la sediul Organizatorului  se aplică următoarele reguli:

În cazul în care din cauza reclamelor sau a începerii cu întârziere a transmisiei,  lovitura de incepere nu este vazuta,   Bet Cafe Arena are dreptul de a a declara pariurile pe aceasta selectie nule si sa stabileasca la cota la 1. 0 toate pariurile pentru echipa care da lovitura de start pentru repriza de inceput.

Dacă există o eroare în transmiterea meciului,  Bet Cafe Arena are dreptul de a elimina fie toate pariurile din oferta sau să păstreze oferta,  sa o suspende şi sa aştepte reluarea transmisiei.

Toate pariurile care au fost plasate înainte de eroarea de transmisie raman valabile.

În cazul în care pariurile care au fost acceptate înainte de eroarea de transmisie au rezolutie în timpul erorii,  atunci rezultatele acestor pariuri vor fi anuntate de indata ce Bet Cafe Arena primeste rezultatul corect pentru aceste pariuri.  Câştigurile pot fi atunci platite.

Pentru evenimentele care nu sunt afectate de eroarea de transmisie şi pentru care Bet Cafe Arena continuă să ofere pariuri,   acestea vor fi decontate de îndată ce rezultatele sunt cunoscute şi câştigurile plătite clienţilor.

Dacă există o eroare de transmisie TV live într-o agentie,  dar nu la sediu,  atunci toate pariurile sunt valabile.

g) Statistici şi informaţii furnizate de către Bet Cafe Arena pentru a însoţi pariuri live pe evenimente,  cum ar fi scorul curent,  goluri inscrise sau cornere până în present etc,  sunt pur informative.

Articolul 3.  Pariuri speciale

Toate pariurile speciale pot fi oferite pentru toate sporturile sau evenimentele,  precum si pentru evenimente sportive si non-sprtive combinate.

Castig 100%
a)    Bet Cafe Arena poate oferi un pariu in care jucatorul poate pierde unul,  mai multe sau chiar toate evenimentele si totusi biletul sau sa fie considerat castigator,  macar pentru o parte din castigul posibil,  conform cu regulile fiecarui joc.
b)    Conditiile de oferire:
   a.    Numar predefinit de evenimente pe bilet,  intre 5-25
   b.    Cote predefinite cumulutive pe bilet de la 10-100. 000
   c.    Miza minima si maxima intre 1-100. 000 lei
   d.    Castig minim si maxim intre 1-500. 000 lei
   e.    Plasarea pariurilor din anumite ligi sau sporturi
   f.    Plasarea pariurilor intr-o perioada de timp stabiliat de catre Organizator si anuntata din timp de catre acesta.
c)    Daca se indeplinesc toate conditiile de la punctul 8b,  Bet Cafe Arena are optiunea sa:
   a.    Inapoieze o parte din Miza clientului
   b.    Sa inapoieze un procent din Miza clientului,  procentul variind intre 10-100%
   c.    Sa acorde jucatorului un castig format din valoarea mizei multiplicata cu un factor ce poate varia intre 2 si 100
   d.    Sa acorde clientului un castig procentual intre 5-90%  din castigul posibil inscris pe bilet
   e.    Sa acorde clientului un procentaj intre 5 si 90% din castigul posibil impartit la numarul de componente ale pariului care au fost gresit indicate
d)    Acest pariu special are o perioada de valabilitate ce va fi anuntata in oferta de pariere.

Arena Plus
a)    Bet Cafe Arena poate oferi pariuri prin care un client trebuie sa prognosticheze rezultatele pentru un anumit numar de evenimente sau sa indeplineasca un set de criterii specificate de Bet Cafe Arena.  In acest caz jucatorul poate beneficia de conditii mai bune de pariere constand in cote ce pot fi inmultite cu un factor de la 1. 1 la 1000.
b)    Numarul de pariuri ce se califica pentru Arena Plus poate varia intre 3 si 40.
c)    In functie de numarul de pariuri Bet Cafe Arena poate sa acorde bonusuri diferite.  Ele pot fi acordate in urmatoarele forme:
   a.    Procentaj adaugat la castig intre 5-100%
   b.    O valoare adaugata la castiguri intre 1-150. 000 lei.
e)    Conditille pe care Bet Cafe Arena le impune unui jucator pentru a se califica pentr Arena Plus pot fi(fara a se limita la):
   a.    Sa parieze un numar de evenimente dintr-un anumit sport
   b.    Sa parieze un numar de evenimente dintr-un grup prestabilit
   c.    Sa parieze intr-o perioada predefinita si anuntata anterior
   d.    Sa parieze pe evenimente ce au o cota mai mare decat cea predefinita si anuntata,  cota ce poate varia intre 1. 1 si 100.
   e.    Sa parieze pe evenimente al carui inceput oficial se afla intr-o perioada predefinita si anuntata anterior
   f.    Sa plaseze bilete pentru o miza mai mare decat cea anuntata si prestabilita,  miza ce poate varia de la 1-100. 000 lei
   g.    Sa plaseze pariuri cu castiguri posibile predefinite si anuntate ce pot varia intre 10 si 500. 000 lei.
f)    Acest pariu special va avea o perioada de valabilitate,  anuntata in oferta de pariere.

Derby
d)    Bet Café  poate oferi pariuri pentru care nu afiseaza in avans cote individuale pentru fiecare eveniment,  ci acorda premii pentru cazul in care se indica in mod corect rezulatele pentru componente predeterminate.
e)    Bet Cafe Arena poate decide numarul de evenimente pentru aceasta oferta,  numarul poate varia de la 5 la 40.  Bet Cafe Arena ofera premii pentru indicarea corecta a componentelor pariului prestabilit.
f)    In functie de numarul de componente ale pariului cotele cumulative pot fi de la 10 la 100. 000.
g)    In functie de tipul de joc,  miza pentru aceasta oferta poate sa varieze intre 1 leu si 100 lei.
h)    Castigul in functie de miza,  cota si numarul de evenimente corect indicate poate sa varieze intre 10. 000 lei si 500. 000 lei.
i)    Criteriile pe care Bet Cafe Arena le foloseste includ(fara a se limita la):
   i.    Aceasta oferta nu de poate combina cu alte evenimente din lista
   ii.    Aceasta oferta poate sa fie jucata doar in anumite intervale din zi sau saptamana.
b)    Mai multe oferte de acest gen pot fi valabile concomitent
c)    Acest pariu special va avea o perioada de valabilitate,  anuntata in oferta de pariere.

Articolul 4.  Reguli speciale in functie de sporturi


a)    Regulament Fotbal

Reguli generale pentru fotbal

Regulile generale prezentate anterior se aplica si la pariurile din fotbal daca nu se specifica altfel mai jos.

Pariurile sunt stabilite conform rezulatelor de la sfarsitul timpului regulamentar de joc.  Timpul regulamentar de joc include orice pauza adaugata de catre arbitru.  Rezulatatul este rezultatul oficial asa cum a fost el declarat de organismul de control al meciului sau evenimentului,  fara a aduce atingere la modificari ulterioare rezultatului final.

In cazul in care sunt oferite cote atat pentru rezultatul la finalul timpului regulamentar de joc,  cat si pentru rezultatul efectiv (ex: finale de cupa,  etc) exista optiunea de a paria pe oricare dintre ele.

Daca un meci e abandonat inainte de fluierul de final,  toate pariurile vor fi considerate nule,  cu exceptia celor care deja au avut finalitate.
Competitii de divizie/ competitii de tip Cupa

În pariuri divizionare,  poziţiile de final ale echipelor de la sfârşitul programului de meciuri programate va determina introducerea fără exceptii a meciurilor de baraj sau a unor anchete ulterioare care vor determina deduceri de puncte de catre liga respectiva.

În cazul în care unei echipe i se scad puncte în timpul sezonului din totalul obţinut pe terenul de joc,  deducerea va fi inclusă în totalul final.  Cu toate acestea,  în cazul în care orice deducere se face după ce toate jocurile în această divizare au fost îndeplinite,  aceasta va avea nici un efect asupra finalului total.

Handicap de divizie

Pariurile castigatoare trebuie să indice echipa castigatoare din divizie in functie de handicapul aplicat.  Cel puţin o echipă în fiecare divizie va începe de la zero,  şi tuturor celorlalte echipe în divizare li se va atribui un anumit număr de puncte (handicap de inceput).

Pozitionarea finala va fi determinata prin adăugarea punctelor acordate pentru fiecare echipă la numărul total de puncte acumulate pe parcursul sezonului.

Pariurile trebuie să fie plasate înainte de începerea sezonului - diferenţa de goluri se aplică pentru a stabili castigatorul.

Cine se califica

Orice pariu de tipul „cine se califica” (ex.  "cine ajunge in finala") va fi determinat de concurentul sau echipa care se califică în condiţiile prevăzute de organismul de control,  indiferent dacă vor lua sau nu parte la runda următoare sau la evenimentul pentru care s-au calificat.  Oferta va fi stabilita după calificari,  iar orice modificare ulterioară,  descalificare sau amendament la rezultat nu va conta.

Pariuri pe Sezon sportiv

Pariurile pe sezoane sportive stabilesc din doua echipe,  pe cea care se va plasa cel mai sus in liga la sfarsitul sezonului.  Daca echipele termina la egalitate,  diferenta de goluri dintre cele doua va decide castigatorul.  Daca diferenta de goluri este zero atunci echipa care a inscris cele mai multe goluri este castigatoare.  In cazul in care in continuare nu se poate face diferenta se aplica regulile in caz de egalitate.  Castigatorul va fi desemnat in conformitate cu regulile fiecarei ligi asa cum au fost ele agreate cu organismul ce guverneaza evenimentele.

Marcator de top in Divizie/ Cupa

Pariurile puse pe un jucator anticipat  să fie marcator de top într-o ligă/ cupă sunt bazate numai pe jocuri de sezon regulat.  Se aplică si regulile in caz de egalitate.  Orice goluri marcate în joc ulterioare- jocuri de baraj ,  nu vor conta.

Cotele meciurilor

Pariurile castigatoare trebuie sa indice câştigătorul meciului de la sfârşitul tinmpului regulamentar de joc.  Pariurile vor fi anulate şi sa stabilit la cota 1. 0 în cazul în care meciul este abandonat înainte de încheierea celor 90 de minute,  plus prelungiri acordate de arbitru.

Rezultat la pauza/Rezultat final

Pariuri cu dubla prognoza a rezultatului (Pauza/Final) sunt disponibile in meciurile pentru care exista cote pentru Gazde / Oaspeţi / Egalitate.  Rezultatul pariului se bazează pe rezultatul final al meciului pauza si final (adica,  la 45 de minute şi 90 de minute de joc,  inclusiv prelungiri acordate de arbitru).  Pariurile vor fi anulate în cazul în care meciul este abandonat înainte de încheierea timpului regulamentar de jocde 90 de minute,  plus orice prelungiri.

Scor exact

Pariurile castigatoare trebuie sa indice scorul meciului la sfarsitul  timpului regulamentar de joc.  Pariule vor fi declarate nule daca meciul este abandonat inainte de terminarea timpului regulamentar de joc.

Rezultat la pauza

Pariurile castigatoare vor indica rezultatul la pauza.  Daca meciul este abandonat inainte de pauza,  toate pariurile sunt nule.  Pariurile pentru meciurile abandonate dupa pauza sunt valabile.

Scor exact la pauza

Pariurile castigatoare trebuie sa indice scorul exact la pauză.  Pariurile vor fi anulate în cazul în care meciul este abandonat înainte de finalizarea primei reprize.

Prima echipa care inscrie

Pariurile castigatoare trebuie sa indice echipa care inscrie primul gol in timpul regulamentar de joc.  Autogolurile se puncteaza pentru echipa in favoarea careia s-a punctat golul.

Pariurile vor fi anulate în cazul în care timpul regulamentar de 90 de minute nu se finalizeaza,  cu excepţia cazului în care primul gol a fost deja marcat.

Ultima echipa care inscrie

Pariurile castigatoare trebuie sa indice echipa care  inscrie ultimul gol in timpul regulamentar de joc Autogolurile se puncteaza pentru echipa in favoarea careia s-a punctat golul.  Pariurile vor fi anulate în cazul în care timpul regulamentar de 90 de minute nu se finalizeaza

Repriza cu cele mai multe goluri

Pariurile castigatoare trebuie sa indice  repriza cu cele mai multe goluri inscrise de oricare din echipe.  Pariurile vor fi anulate în cazul în care timpul regulamentar de 90 de minute nu se finalizeaza.

Sansa dubla

Pariurile castigatoare trebuie sa indice  rezultatul meciului bazat pe cele trei tipuri de selectii- castiga echipa gazda,  castiga echipa oaspete sau egalitate.   Pariurile vor fi anulate în cazul în care timpul regulamentar de 90 de minute nu se finalizeaza.

Pariu cu handicap

Pariurile castigatoare trebuie sa indice  castigatorul meciului dupa ce scorul final a fost ajustat cu handicapul.  Pariurile vor fi anulate în cazul în care timpul regulamentar de 90 de minute nu se finalizeaza.

Pariu cu handicap Asiatic

Pariurile castigatoare trebuie sa indice  castigatorul meciului dupa ce scorul final a fost ajustat cu handicapul Asiatic.  Pariurile vor fi anulate în cazul în care timpul regulamentar de 90 de minute nu se finalizeaza.

Fara rezultat de egalitate

Pariurile castigatoare trebuie sa indice  echipa care castiga meciul in timpul regulamentar de joc.  In caz de egalitate,  pariurile sunt nule.  Pariurile vor fi anulate în cazul în care timpul regulamentar de 90 de minute nu se finalizeaza.

Peste/ Sub 1. 5/2. 5/3. 5

Pariurile castigatoare trebuie sa indice   daca numarul total de goluri este sub sau peste nivelul propus pentru timpul regulamentar de joc.  Pariurile vor fi anulate în cazul în care timpul regulamentar de 90 de minute nu se finalizeaza.

Numar total de goluri

Pariurile castigatoare trebuie sa indice  numarul total de goluri inscrise in meci in timpul regulamentar de joc.  Pariurile vor fi anulate în cazul în care timpul regulamentar de 90 de minute nu se finalizeaza.

Total goluri in prima repriza

Pariurile castigatoare trebuie sa indice   numarul total de goluri inscrise in prima repriza.  Pariurile vor fi anulate în cazul în care  meciul e abandonat inainte de terminarea primei reprize.

Numar total de golri in repriza a doua

Pariurile castigatoare trebuie sa indice   numarul total de goluri inscrise in a doua repriza.  Pariurile vor fi anulate în cazul în care timpul regulamentar de 90 de minute nu se finalizeaza.

Primul marcator

Pariurile castigatoare trebuie sa indice    jucatorul care marcheaza primul gol dintr-un meci.  Autogolurile nu sunt luate in considerare.  Pentru jucatorii care nu participa la joc,  pariurile vor fi nule. 
Pariurile pentru jucatori care sunt inlocuiti sau eliminati inainte de  marcarea primul gol sunt necastigatoare.  Vor fi anulate pariurile pentru jucatorii care intra ca inlocuitori dupa ce s-a inscris primul gol,  cu exceptia cazului in care primul gol este autogol.  In acest caz pariurile raman valabile. 
În cazul în care un meci este abandonat înainte ca primul gol sa fie marcat toate pariurile vor fi anulate,  inclusiv pariurile pe 'Nici un marcator ".
În cazul în care un meci este abandonat după primul gol marcat,  toate pariurile sunt valabile.

Ultimul marcator

Pariurile castigatoare trebuie sa indice ultimul jucator care inscrie un gol in timpul regulamentar de joc.  Autogolurile nu sunt luate in considerare.  Toti jucatorii care participa la meci pot fi selectati pentru acest pariu,  indiferent daca sunt sau nu pe teren atunci cand golul este inscris.  Pariurile vor fi anulate în cazul în care timpul regulamentar de 90 de minute nu se finalizeaza.

Marcator

Pariurile castigatoare trebuie sa indice jucatorul care poate sa inscrie in orice moment in timpul regulamentar de joc.  Autogolurile nu sunt luate in considerare.   Pariurile vor fi nule daca jucatorul nu intra in joc pe parcursul celor 90 de minute.  Toti jucatorii care participa la joc sunt eligibili a fi alesi.

Cum va fi inscris urmatorul gol?

Se ia in considerare urmatorul gol ales,  existand astfel 5 optiuni de pariere:
- Lovitura libera: golul ales trebuie sa fie inscris direct din lovitura libera.  Loviturile deviate sunt luate in considerare,  cu conditia ca marcatorul golului sa fie cel care a executat lovitura libera;

- Penalty (lovitura de la 11 metri): golul ales trebuie sa fie inscris direct din penalty,  marcatorul golului fiind numit cel care a executat penalty-ul;

- Lovitura de cap: ultima atingere a balonului de catre marcatorul golului trebuie sa fie cu capul;

-Autogol: golul ales trebuie sa fie inscris in urma unui autogol.  Aceasta modalitate de inscriere le elimina pe toate celelalte.  Astfel,  de exemplu,  daca un gol inscris cu capul este un autogol,  tipul de pariu se ia in considerare ca fiind un autogol,  nu lovitura de cap;

- Sut: golul ales trebuie sa fie inscris in orice alta modalitate care nu este inclusa in cele de mai sus

In cazul in care nu este inscris niciun gol dupa acceptarea unui pariu,  acesta este considerat nul si validat la o Cota de 1. 00.

Cine inscrie urmatorul gol

Se va alege jucatorul care va inscrie urmatorul gol din momentul acceptarii pariului.  Daca dupa acceptarea pariului nu se inscrie niciun gol,  sau urmatorul gol este un autogol,  acesta este considerat nul si validat la o Cota de 1. 00.

Marcator-scor exact

Pariurile castigatoare trebuie sa indice  atat jucatorul care inscrie primul joc,  cat si scorul excat la finalul celor 90 de minute de joc.  

Acest tip de pariu este disponibil pentru toate meciurile care au cote pentru primul marcator su scor excat.  

Se accepta pana la trei pariuri de acest fel pentru meciuri diferite. 
Pariul ce contine 0-0 rezultat final si niciun marcator va fi considerat corect doar din punct de vedere al scorului exact. 
Daca jucatorul selectat intra in joc dupa primul gol marcat sau nu participa la joc,  pariul va fi corect doar pentru scor exact.
In ce priveste marcatorul autogolurile nu se iau in considerare.  Daca scorul final este 1-0 si golul marcat este autogol,  pariul devine corect pentru scor exact.

În cazul în care un meci este abandonat înainte de încheierea celor 90 de minute şi un gol a fost marcat,  pariul este decontat ca single pentru primul marcator.  În cazul în care nici un gol nu a fost marcat,  toate pariurile vor fi anulate.

Ambele echipe inscriu

Ambele părţi inscriu în timpul regulamentar de joc.  În cazul în care un meci este abandonat după ce ambele părţi au marcat toate pariurile sunt valabile.  Pariurile vor fi anulate în cazul în care meciul este abandonat înainte de încheierea celor 90 de minute.

Numar par/ impar de goluri

Pariul va indica dacă numărul total de goluri marcate în termen de 90 de minute,  va fi par sau impar.  Prelungirile si penalti-urile nu sunt luate in considerare.  În cazul în care numărul total de goluri intr-un joc este egal cu zero (de exemplu,  scorul final este 0 - 0),  atunci  "Numar par" este considerat selecţie câştigătoare.

Acest pariu nu poate fi combinat cu orice alte pariuri pe acelaşi meci.  În cazul în care mai multe selectii sunt acceptate din greseala,  se va împărţi în mod egal miza unitara acolo unde rezultate intra in conflict.  Pariurile vor fi anulate în cazul în care meciul este abandonat înainte de încheierea celor 90 de minute.

Primul gol marcat

Pariurile castigatoare trebuie sa indice dacă primul (sau orice alt gol urmator) va fi marcat,  înainte sau după timpul predefinit pentru acest pariu.  Bet Cafe Arena stabileste timpul predefinit pentru acest pariu şi acesta va varia de la meci la meci.  Intervalul de timp câştigător va fi stabilit in functie de ora prezentata de către televiuzinea care transmite meciul.  În cazul în care un gol marcat atunci când  19 minute,  5 secunde au trecut,  timpul câştigător va fi stabilit ca fiind în minutul 20.

În cazul în care un meci este abandonat înainte ca primul gol sa fie marcat,  (de exemplu,  în cazul în care meciul este abandonat după 25 de minute si timpul predefinit  a fost de 28 minute, ) atunci toate pariurile vor fi anulate şi sa stabilit la cota 1. 0.  În cazul în care un meci este abandonat după ce primul gol a fost marcat si timpul predefinit a trecut,  atunci toate pariurile vor ramane valabile.

Primul gol marcat intr-un interval de timp

Bet Cafe Arena stabileste intervalul de timo pentru acest tip de pariu.
Pariurile castigatoare trebuie sa indice intervalul de timp (ex- 21-30 minute) in care primul gol/primul gol al unei echipe/ urmatorul gol va fi inscris.  Intervalul de timp câştigător va fi stabilit in functie de ora prezentata de către televiuzinea care transmite meciul.  În cazul în care un gol marcat atunci când  19 minute,  5 secunde au trecut,  timpul câştigător va fi stabilit ca fiind în minutul 20.

În cazul în care un meci este abandonat înainte ca primul gol sa fie marcat,  (de exemplu,  în cazul în care meciul este abandonat după 25 de minute si timpul predefinit  a fost de 28 minute, ) atunci toate pariurile vor fi anulate şi sa stabilit la cota 1. 0.  În cazul în care un meci este abandonat după ce primul gol a fost marcat si timpul predefinit a trecut,  atunci toate pariurile vor ramane valabile.

Numar de cornere in meci

Pariurile castigatoare vor indica numarul de cornere din meci in timpul regulamentar de joc.
Cornerele care sunt acordate,  dar nu sunt executate din orice motiv,  nu sunt luate in considerare.  Stabilirea se va face cu referire la toate probele disponibile.  Pariurile vor fi anulate în cazul în care meciul este abandonat înainte de încheierea celor 90 de minute de joc.

Primul/Urmatorul corner

Echipa careia ii va fi acordat primul corner.  Cornerele care sunt acordate,  dar nu sunt executate din orice motiv,  nu sunt luate in considerare.  Stabilirea se va face cu referire la toate probele disponibile.

Ultimul corner

Echipa careia ii va fi acordat ultimul corner.  Cornerele care sunt acordate,  dar nu sunt executate din orice motiv,  nu sunt luate in considerare.  Stabilirea se va face cu referire la toate probele disponibile.

Numar total de cartonase galbene/rosii

Pariurile castigatoare indica numarul total de puncte de cartonas  pe intervale (ex: 45-50).  Cartonasul galben reprezinta echivalentul a 10 puncte de cartonas,  iar cel rosu a 25 puncte .  Numarul maxim de puncte pentru un jucator,  intr-un meci este de 35 (25+10),  indiferent ca jucatorulul primeste doua cartonase galbene si apoi unul rosu.  Stabilirea se va face cu referire la toate probele disponibile si cu referire la cartonasele primite pana la sfarsitul celor 90 minute regulamentare de joc.  Orice cartonas primit dupa expirarea timpului de joc nu este luat in considerare.

Primul/Urmatorul cartonas galben

Cartonasele galbene se iau in considerare cand sunt acordate pana la finalul timpului regulamentar de joc.  In cazul in care doi sau mai multi jucatori primesc un cartonas galben pentru acelasi incident,  se considera castigatoare echipa/jucatorul caruia cartonasul ii este acordat primul.  Daca transmisiunea Tv nu arata jucatorul care primeste primul cartonasul,  pariurile devin nule si li se acorda cota 1. 0.

Primul/Urmatorul cartonas rosu

Cartonasele rosii se iau in considerare cand sunt acordate pana la finalul timpului regulamentar de joc.  In cazul in care doi sau mai multi jucatori primesc un cartonas rosu pentru acelasi incident,  se considera castigatoare echipa/jucatorul caruia cartonasul ii este acordat primul.  Daca transmisiunea Tv nu arata jucatorul care primeste primul cartonasul,  pariurile devin nule si li se acorda cota 1. 0

Echipa care primeste cele mai multe cartonase galbene/rosii

Pariurile trebuie sa indice echipa care primeste cele mai multe puncte rezultate din cartonase galbene si rosii (culoarea cartonaselor este irelevanta).  Doua cartonase galbene ce conduc la acordarea unuia rosu la sfarsit vor fi contorizate ca doua cartonase (unul galben si unul rosu)

Totalul numerelor de pe tricouri

Pariurile castigatoare indica totalul numerelor de pe tricourile marcatorilor din joc.  In cazul unui autogol,  numarul de pe tricoul marcatotului va fi luat in considerare.  Punctele vor fi in favoarea echipei careia i se puncteaza golul.  (NOTA: diferit de „primul Marcator”).

În caz de incertitudine cu privire la marcator,  avizul televiziunii care transmite jocul va fi folosit.  În cazul acestui pariu,  un jucător se va considera că a purtat pe tot parcursul jocului tricoul purtat la începutul de joc (sau,  în caz de un substitut,  tricoul cu care intra in teren).  Oricarui jucător al carui tricou nu are numar ii va fi alocat numărul 12.

Va fi un penalty in joc?

O lovitură de pedeapsă trebuie să fie atribuita în meci,  în timpul regulamentar.  În cazul în care jocul e abandonat înainte de sfârşitul celor 90 de minute regulamentare - toate pariurile vor fi anulate.

Se va inscrie din penalty in timpul meciului

În cazul în care un portar apara lovituara de pedeapsa şi / sau mingea e repusa în joc şi un jucător de inscrie din ricouseu,  acest lucru nu este considerat un gol marcat din lovitura de pedeapsa (chiar dacă Marcator este acelaşi jucător care a executat lovitura de pedeapsă).  Se va considera un loc gol marcat în joc deschis şi este înregistrat ca atare.  În cazul în care mingea loveste poarta,   apoi portarul şi traversează linia se consideră gol marcat.  Daca lovitura de pedeapsa este reluata,  atunci toate pariurile plasate pe evenimentul initial si rezultatul original sunt nule şi toate pariurile se iau in considerare pentru lovitura de pedeapsa ce va fi reluata.

Marcator in joc

Când avem un pariu pentru doi jucători,  în acelaşi joc,  ambii jucători trebuie să înceapă meciul de la fluierul de inceput al jocului pentru ca pariurile să fie valabile.  În cazul în care oricare dintre jucatori nu reuşeşte să înceapă,  toate pariurile vor fi anulate.

Echipa care castiga la zero

Va castiga o echipa nominalizata la sfarsitul timpului regulamentar de joc fara sa fi primit gol? În cazul în care jocul e abandonat înainte de sfârşitul timpului normal - toate pariurile vor fi anulate.

Hat Trick

Un jucator trebuie sa inscrie 3 sau mai multe goluri în meciul specificat pentru ca pariul sa fie considerat castigator.  Toţi jucătorii care iau parte la orice punct de meci sunt luati in considerare.  Autogolurile nu sunt luate in considerare.  .  În cazul în care jocul e abandonat înainte de sfârşitul celor 90 de minute regulamentare - toate pariurile vor fi anulate.

2 sau mai multe goluri inscrise

Un jucator trebuie sa inscrie 2 sau mai multe goluri în meciul specificat pentru ca pariul sa fie considerat castigator.  Toţi jucătorii care iau parte la orice punct de meci sunt luati in considerare.  Autogolurile nu sunt luate in considerare.  .  În cazul în care jocul e abandonat înainte de sfârşitul celor 90 de minute regulamentare - toate pariurile vor fi anulate.

Fara gol primit

La sfarsitul timpului regulamentar de joc o echipa nominalizata nu a primit gol? În cazul în care jocul e abandonat înainte de sfârşitul timpului normal - toate pariurile vor fi anulate.

Meciuri virtuale

In cazul meciurilor virtuale clientii pariaza pe una din doua echipe selectate pentru cine inscrie cele mai multe goluri.  De exemplu: meciul virtual intre Brazilia si Italia.  Brazilia castiga confruntarea ei cu 3-0,  in timp ce Italia castiga ci 1-0.  Din moment ce Brazilia a inscris cele mai multe goluri,  ei castiga meciul virtual.  Daca amebel echipe inscriu acelasi numar de goluri,  atunci pariul castigator este „egalitatea”.  ? În cazul în care jocul e abandonat înainte de sfârşitul timpului normal - toate pariurile vor fi anulate.

Prima echipa care marcheaza intr-o competitie/ zi de meciuri

Pariurile castigatoare trebuie sa indice echipa care inscrie in cel mai scurt timp de la inceperea jocului.  Autogolurile sunt punctate pentru echipa in favoarea caruia se inregistreaza.
Daca un gol e inscris in prelungirile acordate de arbitru,  el va fi notat ca fiind inscris in minutul 45 (pentru prima repriza) sau 90 (pentru repriza a doua). Regulile barajului se aplica pentru acest tip de pariu.

Daca un meci e abandonat dupa ce primul gol din competitie a fost inscris,  toate pariurile raman valabile.  Daca un meci e abandonat inainte ca primul gol din competitie sa fi fost inscris,  toate pariurile sunt anulate.  Daca un meci nu se desfasoara la data anuntata,  toate pariurile sunt anulate.  Toate pariurile sunt anulate daca doua sau mai multe meciuri sunt amanate.

Orice disputa va folosi opinia televiziunii care a transmis evenimentul.

Reguli pentru pariurile Live din Fotbal

Toate regulile de mai sus se aplica si pentru pariurile live acolo unde este cazul.

Pariuri live vor fi disponibile în mod normal pe durata întreagului meci,  până la minim  minutul 80.  Bet Cafe Arena poate continua să ofere oportunităţi de pariuri dupa minutul 80,  dar acest lucru va fi hotarat de la un joc la altul.

Handicap Asiati in derulare

Toate pariurile cu handicap asiatic sunt determinate in functie de  restul de joc dupa plasarea pariului.  Orice gol anterior pariului nu este luat in considerare.

Urmatorul marcator

Pariuri pentru irmatorul marcator sunt determinate în conformitate cu jucători numiti de către reprezentanţi oficiali ai asociaţiei de presă prezenţi la meci.

Toate eforturile vor fi făcute pentru a avea in oferta cote pentru urmatorul Marcator pentru toţi participanţii posibili.  Cu toate acestea,  jucătorii necotati  iniţial vor fi castigatori daca ei marcehaza urmatorul gol.  Pariurile pe jucatori care nu iau parte la meci vor fi anulate şi sa stabilit la cota 1. 0,  la fel si  pariurile pe "primul jucator care marcheaza" în cazul în care selecţia vine dupa ce primul gol este marcat.  Toţi jucătorii care au fost pe terenul de joc înainte ca următorul gol sa fie marcat vor fi considerati eligibili.

b)    Reguli pentru alte sporturi

Fotbal American

Plata castigului se va baza pe scorul final oficial,  inclusiv prelungiri (o prelungire de timp normala).

Pentru pariurile la handicap,  în cazul în care linia este specificata ca un număr exact,  toate pariurile vor fi declarate nule şi returnate în cazul în care scorul cade chiar pe linie.  Toate pariurile multiple (parlays) afectate vor fi recalculate pentru a exclude componenta mentionata.

Pariurile si componentele de pariuri pentru prima repriza iau in considerare doar scorul de la sfarsitul primei reprize.  Prima repriza trebuie sa se incheie pentru ca pariurile sa fie valabile.
Pariurile si componentele de pariuri pentru a doua repriza iau in considerare doar scorul de la sfarsitul celei de-a doua reprize.

Atletism sau evenimente olimpice

Câştigătorul unor astfel de evenimente poate fi unul singur.  Restituirile nu sunt disponibile pentru cei care nu participa la joc.  Platile se vor baza pe poziţiile de  pe podium.  În absenţa unei ceremonii de acordare a medaliilor,  pariurile vor fi validate pe baza rezultatelor oficiale IAAF (sau organism similar) imediat după concurs.  Pentru confruntari directe sau grupuri de pariuri verificati sectiunea de reguli individuale.

Baseball

Jocurile sunt oficiale,  după cinci reprize (innings) de joc.  În cazul în care echipa gazdă este lider,  jocul este oficial după patru reprize şi jumătate de joc.  În cazul în care un joc trece de primele cinci reprize (inclusiv orice reprize suplimentare) şi este ulterior oprit,  câştigătorul este determinată de scorul după ultima repriza din joc (cu excepţia cazului în care echipa gazda egaleaza sau conduce în jumătatea reprizei în care jocul se anuleaza).  Cu toate acestea,  dacă orice joc este în întârziere sau suspendat, si ulterior jocul este finalizat (în ziua de start iniţială sau următoare) rezultatul va fi determinat de scorul final la finalizarea jocului.

Pentru pariurile privind punctele,  jocul oficial este considerat dupa 9 reprize daca echipa oaspete este castigatoare si dupa 8. 5 reprize daca echipa gazda este castigatoare.

Pentru numarul total de puncte jocul oficial este considerat dupa 9 reprize (8. 5 daca echipa gazda castiga) cu exceptia cazului in care se atinge numarul total de puncte anterior celor 9/8. 5 reprize.

Daca unul din jucatorii defensivi nominalizati se retrage inainte de a efectuara pitch-ul,  toate pariurile single sunt nule si miza returnata,  iar in cadrul pariurilor multiple componenta e recalculata la cota 1. 0.

Toate pariurile pentru baseball pornesc de la premisa ca toti pitcher-ii nominalizati vor participa la joc.
In cazul în care un joc este abandonat sau reprogramat la o altă dată,  pariurile simple sunt nule şi miza restituita,  iar pariurile multiple (parlays),  vor fi recalculate cu componenta nula şi stabilita la cota 1. 0.

Baschet

Prelungirile sunt luate in considerare pentru toate pariurile.

Plata castigului se va baza pe scorul oficial final şi prelungirile se vor lua in considerare pt toate tipurile de pariu.

In pariurile la handicap in care linia e un numar exact si in cazul in care scorul este egal cu aceasta linie toate pariurile sunt nule si li se acorda cota 1. 0.  Pariurile multiple afectate sunt recalculate cu componenta nula si la cota de 1. 0.

In cazul în care un joc este abandonat,  amânat pentru o altă dată,  sau nu reuşeşte să îndeplinească criteriile de mai sus,  pariurile simple vor fi anulate şi stabilite  la cota 1. 0.  Pariurile multiple (parlays),  vor fi recalculate cu componenta nula stabilita la cota 1. 0.

Fotbal pe plaja

Plata castigului se va baza pe scorul final oficial,  cu prelungirile incluse,  cu excepţia cazului în care se specifică altfel. Vă rugăm să consultaţi Regulile valabile pentru fotbal pentru alte norme.

Volei pe plaja

Daca meciul se termina prematur fie din cauza retragerii uneia din echipe sau descalificarea ei,  pariurile simple vor fi anulate şi stabilite  la cota 1. 0.  Pariurile multiple (parlays),  vor fi recalculate cu componenta nula stabilita la cota 1. 0.

Plata castigurilor se bazeaza pe rezultatul la sfarsitul timpului regulamentar de joc.

Box

Toate pariurile vor fi decise printr-o decizie a arbitrilor ,  care include puncte,  knock-out tehnic (TKO),  knock-out (KO) sau descalificare.

În cazul în care se ofera cota pentru egalitate,   în caz de egalitate,  toate pariurile pe un boxer,  sunt necastigatoare.

În pariurile pe fiecare runda,  în cazul în care un boxer nu reuşeşte să se ridice la sunetul clopotelului,  lupta va fi considerată incheiata în runda precedentă.

Contact/Combat Sports (arte martiale combinate)

Rezultatul de la sfârşitul concursului este definitiv.  Aceasta include orice revizuiri ale arbitrilor.  Orice schimbări ulterioare efectuate de către organele de conducere nu vor conta in procesul de pariere.
Total puncte / Runde (Peste / Sub): În cazul în care lupta este abandonata înainte de finalizare,  atunci toate pariurile vor fi anulate,  cu excepţia cazului în cea mai mare posibilitate de a paria a fost deja atinsa,  caz în care toate pariurile sunt valabile.  În cazul în care un luptător nu reuşeşte să înceapă o rundă,  atunci runda precedentă completa este considerată ultima rundă de lupta.

Knockdown / Numaratoare în Runda: Numai cazuri de  knockdowns care conduc la numaratoare din partea arbitrului sau cazuri în care arbitrul iniţiază o numaratoare vor conta pentru acest pariu.

Pariuri Runda de Runda: Pariurile vor fi stabilite pe runda.  În cazul în care un luptător nu reuşeşte să înceapă o rundă,  atunci runda precedentă completa este considerat "câştigătoare" .

În cazul în care o lupta se termină la egalitate si nu au fost oferite cote pentru această opţiune,  toate pariurile vor fi anulate şi sa stabilite la cota 1. 0.

Cricket

In meciurile de o zi afectate de vreme rezultatul va fi cel determinar de regulile competitiei.

Daca meciul e declarat „fara rezultat” toate pariurile single sunt nule si returnate.  Pariurile multiple,  vor fi recalculate cu componenta nula stabilita la cota 1. 0.

Pentru meciuri de Batting si Bowling ambii jucatori trebuie sa atinga linia de demarcare din fata portii sau ambii jucatori trebuie arunce mingea,  pentru ca apriurile sa fie valabile.  In caz contrar pariurile sunt nule si miza restituita.

Daca un meci e abandonat inainte ca un jucator sa fie scos din teren  If the match is abandoned before a batsman is dismissed or has passed the other batsman's score then bets are void.

Pariurile multiple afectate vor fi recalculate si li se va acorda cota 1.

În cazul în care un meci este transferat intr-o zi de rezervă toate pariurile acceptate înainte de a reprogramarea jocului original se vor reporta.  Toate pariurile acceptate după această dată vor fi anulate şi pariurile rambursate.  Pariurile multiple afectate vor fi recalculate si li se va acorda cota 1.

Test Cricket

În caz de egalitate - de exemplu,  în cazul în care ambele echipe au terminat două (2) reprize fiecare şi au acelaşi scor - toate pariurile pe oricare dintre echipe vor fi plătite pe ca si in caz de egalitate. 

Pariurile pe egalitate vor fi necastigatoare.

Cel putin o minge trebuie aruncata pentru ca pariurile sa fie valabile.  In caz contrar toate pariurile sunt nule.

Pentru ca pariurile să fie valabile ,  ambii jucatori trebuie să ajungă la linia de demarcaj din fata portii sau ambii jucatori trebuie să arunce o minge.  În caz contrar,  toate pariurile vor fi anulate şi mizele rambursate.  Pariurile multiple afectate vor fi recalculate si li se va acorda cota 1.

Pentru serii de pariuri vom plăti in functie rezultatele oficiale.  Pentru rezultat exact toate meciurile programate trebuie să înceapă pentru ca pariurile să fie valabile.

Ciclism

În evenimente de ciclism,  câştigătorul poate fi unul singur.  Restituirile de miza nu sunt posibile pentru concurentii care nu participa la joc şi pariurile vor ramane valabile,  cu excepţia cazului în care se specifică altfel.

Plata castigului se va baza pe poziţiile de pe podium.

Darts

Pentru ca pariurile sa fie valabile ambii jucatori trebuie sa inceapa jocul si jocul trebuie sa ajunga pana la final.

Hockey pe iarba

Pariurile se bazeaza pe timpul regulamentar de joc.  Orice prelungiri nu sunt luate in considerare ,  decat daca se specifica acest lucru.

Futsal

Pariurile sunt determinate pe rezultatul după timpul regulamentar de joc.  Durata normală a timpului include orice prelungiri adăugate de arbitru.  Rezultatul este cel oficial,  primul declarat de către asociaţia de conducere ale meciului sau a evenimentului,   prin derogare de la orice modificări ulterioare ale rezultatul oficial şi / sau erori,  cu excepţia cazurilor prevazute de Bet Cafe Arena.

În cazul în care cote sunt oferite atat pentru rezultatul la sfarsitul timpului regulamentar de joc  şi pentru rezultatul efectiv (de exemplu,  cupa finala,  etc),  aveţi opţiunea de a paria pe oricare dinte ele.

Daca un meci e abandonat inaite de fluierul arbitrului toate pariurile devin nule,  cu exceptia celor care au ajuns la finalitate.

Floorball

Plata castigului se bazeaza pe rezultatul la finalul timpului regulamentar de joc.  Prelungirile nu se vor lua in considerare decat daca acest lucru se specifica.

Golf

Pariuri pe turnee sau grupuri de turnee cu noua sau mai multi jucatori

Pentru ca pariurile pentru un anumit jucator sa fie valabile,  jucatorul trebuie sa aiba cel putin o lovitura.   Playoff-urile sunt incluse in determinarea castigatorului si orice jucator invins in urma acestora este considerat clasat pe locul doi la egalitate cu adversarul sau.  Daca un jucator este descalificat,  doar rundele complete,  anterioare celei in care a fost descalificat vor conta.

Daca un turneu este redus,  atunci un minimum de 36 de gauri trebuie jucate pentru ca pariurile sa fie valabile.  In caz contrar pariurile devin nule si se stabilesc la cota 1. 0.

Pariurile acceptate dupa finalizarea unei zile de joc sunt declarate nule si stabilite la cota 1. 0,  cu exceptia cazului in care jocul se continua si acest lucru influenteaza rezultatul turneului (altul decat play-off) sau cu exceptia cazului in care pariul are ca obiect existenta play-off-urilor.

Daca un turneu este anulat in mod oficial,  toate pariurile se stabilesc la cota 1. 0,  cu exceptia celor care au fost deja finalizate.

Pariuri pe turnee sau grupuri de turnee  cu opt sau mai putini jucatori

Pentru ca pariurile pentru un anumit jucator sa fie valabile,  jucatorul trebuie sa aiba cel putin o lovitura.   Play-off-urile  nu sunt incluse.

Castiga jucatorul care a jucat cele mai multe gauri.  (excluzand play-off-uri).  Daca jucatorii sunt la egalitate in privinta gaurilor jucate,  cel mai bun scor castiga.  Gaurile jucate intr-un teren care ulterior e abandonat sau care din alt motiv nu sunt luate in considerare in rezultatul final,  nu vor fi luate in considerare in pariere.

Single Round Betting (doua,  trei mingi,  grupuri)

Ambii jucatori (sau toti jucatorii) trebuie sa aiba cel putin o lovitura si cel putin un jucator trebuie sa finalizeze cele 18 gauri pentru ca pariurile sa fie valide.

Cand nu se ofera optiunea de egalitate in pariere se aplica regulile barajului.  Loviturile de play-off nu sunt incluse,  cu exceptia cazului in care se specifica altfel.

Castigator este jucatorul care a jucat cele mai multe gauri (exceptand prelungirile).  Daca exista egalitate in privinta gaurilor jucate,  cel mai bun scor castiga.  Gaurile jucate intr-un teren care ulterior e abandonat sau care din alt motiv nu sunt luate in considerare in rezultatul final,  nu vor fi luate in considerare in pariere.  Daca o runda sau o parte a unei runde este amanata pentru o alta zi,  pariurile raman valabile.

Pariuri pentr „cine merge mai departe” (Make The Cut)

Pentru ca pariurile sa ramana valabile,  jucatorul trebuie sa joace 36 de gauri (sau 54 sau 72 atunci cand pragul este stabilit la aceasta valoare).  In caz contrar toate pariurile sunt nule si validate la cota 1. 0.
Un jucator se considera ca poate sa mearga mai departe daca puncatjul ii permite acest lucru (indiferent ca jucatorul alege sa joace sau nu).

Handball

Plata castigului se bazeaza pe rezultatul de la sfarsitul timpului regulamentar de joc.  Prelungirile nu se vor lua in considerare decat daca acest lucru se specifica.

Regulile generale pentru pariurile live se aplica daca este cazul.

Formula 1,  curse de motociclism sau raliuri

Pariurile sunt determinate in functie de locurile ocupate pe podium.

Rezultatele se bazează pe rezultatul oficial pe site-ul şi canalul de distributie al  organismului de control.  De exemplu,  pentru Formula 1,  rezultatele sunt preluate din F1. com

Pentru ca pariurile sa fie valabile participantii selectati trebuie sa fie in grila de start.  Grila de start este grila dupa tura de incalzire.

Pentru pariurile pe pilot sau constructor rezultatul este declarat de indata sce sunt cunoscute pozitiile pe podium dupa ultimul eveniment.  Dupa acest eveniment Bet Cafe Arena nu ia in considerare decizii care schimba situatia pe podium.

Pole position

Castigatorul va fi pilotul care inregistreaza cel mai rapid tur de circuit in ziua calificarilor finale.  Descalificarea sau pierderea ulterioara a Pole position nu se iau in considerare.

Cel mai rapid tur de circuit

Pilotul care inregistreaza cel mai rapid tur de circuit in timpul cursei.  Descalificarea sau pierderea ulterioara a acestei pozitii nu se iau in considerare

Pariuri pe cursa

Rezultatele se vor baza pe clasamentele oficiale,  iar in cazul in care niciun pilot nu termina cursa,  numarul de tururi de circuit finalizate vor determina rezultatele.  Daca doi piloti realizeaza acelasi numar de tururi de circuit fara sa termine cursa,  pariurile vor fi anulate.

Hockey pe gheata inclusiv Liga Nationala de Hochei

Pariere standard / Pariere Handicap/ Total

Cand este inclusa optiunea de egalitate plata castigurilor este data de scorul la sfarsitul timpului regulamentar de joc,  FARA prelungiri.  In pariuriIe la handicap sau numar total de goluri sunt luate in considerare si prelungirile.

Cand jocul total e un numar exact (ex: sapte) si daca scorul total este egal cu acel numar,  toate pariurile sunt considerate nule si vor primi o Cota de 1. 00.

Numar total de goluri/zi

Toate meciurile programate pentru ziua respectiva trebuie sa se finalizeze,  altfel pariuirle sunt nule si li se acorda cota 1. 0.  Exceptie face cazul in care totalul numarului de goluri se depaseste fara ca toate meciurile sa se fi jucat.  In acest caz pariurile raman valabile.

Scor exact

Rezultatul este dat de scorul la sfarsitul timpului regulamentar de joc,  FARA prelungiri.

Când începe un joc,  dar este ulterior abandonat şi / sau a încetat înainte de finalizarea timpului regulamentar de joc,  chiar şi în cazul în care un rezultat este declarat de către asociaţia de conducere ale meciului sau a evenimentului,  toate pariurile vor fi anulate şi sa stabilit la 1. 0,  cu excepţia celor care deja s-au finalizat.

Liga de Rugby/  Rugby Campionat

Rezultatele se vor baza pe rezultatele oficiale.   Conditiile se pot aplica conform regulilor specifice (ex: timp regulamnetar de joc,  includerea prelungirilor)
Cand exista optiunea de a paria pe rezultat de egalitate,  pariul  se decide in functie de rezultatul de la sfarsitul timpului regulamentar de joc.   Cand optiunea de egalitate nu exista se aplica regulile Dead Heat.

Pariurile la handica/ numar total de puncte- castigurile sunt bazate pe rezultatul final (prelungirile pot fi luate in considerare doar daca se specifica acest lucru)

Snooker

Câştigătorul unor astfel de evenimente poate fi unul singur.  Restituirile nu sunt disponibile pentru cei care nu participa la joc.
Pentru ca pariurile sa fie valide ambii jucatori trebuie sa participe la joc,  iar jocul trebuie sa ajunga la final.

Scor final exact.

În cazul în care re-rack,  în orice caz se aplică următoarele reguli:
•    Frame castigator: toate pariurile sunt valabile şi vor fi stabilite pe câştigătorul oficial al cadrului.
•    pariuri Finalizate: toate pariurile care sunt deja stabilite înainte de re-Stand rack.  Evenimente repetate re-rack vor fi irelevante pentru pariuri.
•    pariuri nefinalizate: Pariurile care nu sunt determinate înainte de re-rack vor fi stabilite numai dupa ce are loc după re-rack.  Orice evenimente înainte de a re-rack vor fi irelevante pentru pariuri.
•    toate pariurile referitoare la rezultatul final al cadrului (de exemplu,  totaluri,  pariuri par/impar) vor fi stabilite în funcţie de rezultatul oficial al cadrului.

Tenis de masa

Plata castigului se face în funcţie de rezultatul oficial declarat de către organismul de conducere.  Meciurile trebuie să înceapă şi să fie complete pentru ca pariurile să fie valabile.  Daca un meci nu începe sau se încheie prematur,  din orice motiv,  toate pariurile unice la care se refera sunt decontate la  cota 1. 0 în timp ce pariurile multiple afectate vor fi recalculate si li se va acorda cota 1.

Tenis

Daca un meci se termină prematur,  din cauza fie a retragerii fie a descalificarii unuia dintre jucatori  înainte ca primul set sa fie complet,  atunci toate pariurile unice vor fi anulate şi sa stabilit la cota 1. 0,  în timp ce pariurile multiple afectate vor fi recalculate si li se va acorda cota 1.

In cazul în care meciul nu incepe,  sau este neterminat din cauza incapacităţii unui jucător sau descalificarea sa,  atunci toate pariurile unice sunt soluţionate la cota 1. 0.  Pariurile multiple afectate vor fi recalculate si li se va acorda cota 1.

Cu toate acestea,  pentru pariuri pe un anumit set,  toate pariurile vor fi valabile,  cu condiţia ca setul sa fie finalizat.

În cazul în care un meci este amanat si reprogramat,  toate pariurile sunt valabile.  În cazul în care meciul nu este jucat,  toate pariurile vor fi anulate  şi  stabilite la  cota 1. 0.  Pariurile multiple afectate vor fi recalculate si li se va acorda cota 1.

Pariurile sunt valabile indiferent de orice schimbare de locatie sau de suprafaţă.

Regulile de mai sus se aplică,  de asemenea, si pentru pariuri live cu excepţia cazului în care se specifică altfel.

Odată ce un jucător a început să joace într-un turneu,  toate pariurile in favoarea lui raman valabile.

În cazul în care ulterior se retrage înainte de a sustine primul  meci din turneu din orice motiv,  atunci toate pariurile vor fi considerate nule.  Dacă  jucătorii participa la un meci,  atunci toate pariurile sunt valabile pentru turneul de pariuri,  indiferent daca meciul se termina sau nu.

Meciul

După ce primul serviciu a fost jucat meciul este considerat in derulare şi se încheie procesul de pariere; daca un jucator nu termină meciul,  din orice motiv,  dar a terminat primul set,  atunci toate pariurile plasate pe acel jucător vor fi considerate necastigatoare şi adversarul e declarat castigator.  Daca un jucator se retrage sau nu poate concura,  înainte startul meciului sau finalizarea primului set,  atunci toate pariurile plasate pe eveniment devin nule.

Pariuri pe set

Jucătorul trebuie să câştige toate seturile necesare pentru a castiga meciul; în cazul în care,  indiferent de motiv numărul total de seturi nu a fost finalizat,  atunci toate pariurile pe această selectie vor fi anulate şi sa stabilit la  cota 1. 0.

Total game-uri

Meciul trebuie sa fie finalizat pentru ca pariurile să fie considerate câştigătoare şi în cazul în care,  indiferent de motiv meciul nu este finalizat,  atunci toate pariurile pe selectia totală de game-uri vor deveni nule.

Game-uri cu handicap

Acest pariu se bazează pe numărul de game-uri pe care fiecare jucator le castiga într-un meci.  De exemplu,  un jucător caruia i s-a acordat un handicap de 3. 5,  care îşi pierde 7-6,  7-6,  7-6,  ar fi câştigătorul pentru pariuri cu handicap.

Dacă unui jucător e considerat castigator  într-un meci din cauza retragerii celuilat  înainte ca numărul total de seturi sa  fie finalizat,  toate pariurile la handicap devin nule,   cu excepţia cazului în care,  la momentul retragerii,  rezultatul pariului la  handicap este deja stabilit.

Set la Handicap.

Acest pariu se bazează pe numărul de seturi pe care fiecare jucator le castiga într-un meci.  De exemplu,  unui jucător i se acorda handicap de 1, 5 seturi intr-un meci de 3 poate pierde 2 seturi la 1 şi pariul e castigator.

Dacă un jucător castiga meciul din cauza retragerii înainte de numărul total de seturi de a fi finalizat,  toate pariurile la handicap din acel meci vor fi anulate,  cu exceptia cazului in care pariurile au fost deja finalizate.

Castigatorul primul set.

Primul set trebuie să fie finalizat pentru ca pariurile să fie considerate un câştigătoare,  cu toate acestea,  meciul în sine nu trebuie să fie finalizat.  În cazul în care primul set nu este terminat,  indiferent de motiv,  atunci toate pariurile sunt considerate nule.

Scor exact

Numărul total de game-uri necesare pentru a câştiga primul set trebuie să fie finalizate.  Dacă un jucător este declarat castigator înainte ca numărul total de game-uri sa fie finalizate,  toate pariurile cu privire la aceasta selectie vor fi anulate.

Tiebreak in meci

In cazul in care meciul incepe dar nu se finalizeaza toate pariurile sunt nule cu exceptiacazului in care:
1.  Un tie-break deja a avut loc.
2.  Este imposibil ca un tie-break sa aiba loc.  Ex: setul final dintr-un Grans Slam.

Daca se modifica numarul total de seturi care trebuie jucate,  pariurile sunt considerate nule.

Tie-break in primul set.

In cazul in care primul set nu se termina,  pariurile vor fi declarate nule,  cu exceptia cazului in care scorul este deja 6-6.

Rezultat dublu

Se pot oferi cote pentru indicarea jucatorului care castiga sau pierde primul set,  si apoi castiga meciul.  In cazul in care meciul incepe,  dar nu se finalizeaza,  toate pariurile sunt declarate nule.

Numar total de asi.

Meciul trebuie sa se finalizeze pentru ca pariurile sa fie valabile,  castigator este jucatorul care a servit cei  mai multi asi in joc.

Urmatorul serviciu

Pariurile sunt nule si stabilite la cota 1 daca meciul nu este finalizat.

Scorul urmatorului game.

Determinat de scorul urmatorului game ce se va juca.  Daca game-ul nu se finalizeaza pariurile sunt nule.

Rezultate.

Rezultatele sunt cele comunicate oficial.

Volei

Daca meciul se termina prematur fie din cauza retragerii uneia din echipe sau descalificarea ei,  pariurile simple vor fi anulate şi stabilite  la cota 1. 0.  Pariurile multiple (parlays),  vor fi recalculate cu componenta nula stabilita la cota 1. 0.

Pentru pariurile pe seturi,  daca meciul nu incepe sau nu se finalizeaza din cauza incapacitatii uneia dintre parti,  pariurile single sunt nule si li se acorda cota 1. 0.  Pariurile multiple afectate sunt recalculate cu componenta nula si la cota de 1. 0.

Daca meciul e amanat sau reprogramat toate pariurile raman valabile.  Daca meciul nu este jucat,  pariurile single sunt nule si li se acorda cota 1. 0.  Pariurile multiple afectate sunt recalculate cu componenta nula si la cota de 1. 0.

Pariurile raman valabile chiar daca se modifica suprafata sau locatia.

Sporturi de iarna

La amânarea oricarui eveniment (de exemplu,  din cauza vremii nefavorabile),  toate pariurile sunt valabile până când are loc evenimentul.  În cazul în care evenimentul este reprogramat sau mutat in  alt loc de desfasurare,  atunci toate pariurile vor fi anulate şi stabilite la cota 1. 0.  Pariurile multiple afectate sunt recalculate cu componenta nula si la cota de 1. 0.

Daca nu se specifica altfel toate pariurile se fac la nivel de jucator.  (nu se acorda rambursari in cazul jucatorilor care nu participa)

Plata castigului se face in functie de pozitia pe podium.

In caz de egalitate toate pariurile castigatoare sunt platite in conformitate cu regulile in caz de egalitate.

Head-to-Head and Group Betting

Downhill and Super G: Toti schiorii trebuie ia startul  şi cel puţin un concurent trebuie să finalizeze evenimentul pentru ca pariurile să fie valabile.

Slalom and Giant Slalom: Toti schiorii trebuie ia startul  şi cel puţin un concurent trebuie să finalizeze evenimentul pentru ca pariurile să fie valabile.

Nordic Combined: Ambii saritori/ schiori trebuie sa inceapa prima sau a doua parte din eveniment.  Daca niciun schior nu finalizeaza a doua parte pariurile sunt declarate nule si li se atribuie cota 1. 0.

Sarituri la schi: Toti participantii trebuie sa participe la prima runda pentru ca pariurile sa fie valabile.

Duel (restul sporturilor de iarna) - Toti schiorii,  echipe sau saritori trebuie sa ia startul si cel putin un competitor sa treaca linia de sosire pentru ca pariurile sa ramana valabile.

Alte sporturi

Pariurile sunt determinate in fuctie de rezultatul oficial declarat de organismul de control al sportului respectiv.

Polo pe apă

Câştigător de pariuri - Când opţiunea egalitate este inclus,  plăţile se bazează pe Scorul de la sfârşitul timpul normal (sfârşitul reprizei 4) – prelungirile si loviturile de pedeapsa nu sunt incluse.

Pariu cu Handicap /Total goluri – castigurile sunt platite in functie de rezultatul final,  prelungirile si loviturile de pedeapsa sunt incluse.

Cand  totalul golurilor este un numar exact,  daca scorul total este egal cu ecel numar,  toate pariurile sunt nule si li se acorda cota 1. 0.  Pariurile multiple afectate sunt recalculate cu componenta nula si la cota de 1. 0.

c) REGULILE CURSELOR DE CAI

*Sunt incluse toate cursele din Marea Britanie,  Irlanda,  Franta,  Germania,  Emiratele Arabe Unite si Africa de Sud.

Pariurile Ante-Post : pariurile ante post sunt cele plasate pentr cotele noastre pe selectiile care  iau parte la un eveniment inainte ca acesta sa inceapa (De exemplu pariurile plasate in Ianuarie pe Derby).

In fiecare caz termenii vor fi valabili  in evenimentele ante-post asa cum va fi anuntat la acel moment.

Pariurile Ante-post sunt valabile numai la anumite curse,  pot fluctua si sunt disponibile  pentru un singur castigator (all in). Pariurile ante-post sunt acceptate pe baza all in,  alearga sau nu,  a intra sau nu si prin urmare un pariu ante-post privind o eventuala neparticipare este necastigator .

Daca o selectie ante-post rateaza participarea la eveniment,  pariul este necastigatator doar daca subiectul se incadreaza in urmatoarele exceptii:
•    In cazul in care cursa/evenimentul este abandonat
•    In cazul in care cursa/evenimentul este declarat nul
•    In cazul curselor de cai si curselor de ogari,  daca conditiile de inceput ale cursei se schimba inainte ca ogarii sau caii sa intre in cursa.
•    In cazul in care locul de desfasurare este modificat.
•    In cazul curselor de cai,  un cal este eliminat in conformitate cu  Jockey Club Rule 125,  sau impiedicat sa participe  in conformitate cu regula Jockey Club 1A.

Termeni specifici ca "with a run" sunt oferiti in momentul in care un pariu este plasat si selectia este retrasa ulterior ca neparticipant.

In toate cazurile de mai sus ante-post singles vor fi declarate nule.

In cazul in care conditiile de mai sus se aplica intr-un ante-post pariu multiplu,  selectia in cauza va fi considerata ca neparticipanta si pariul stabilit la ante-post odds laid on the remaining selections.

Deduceri: Un procent de reducere al dividendului dumneavoastra din cauza retragerilor cu intarziere sau neparticipantilor in conformitate cu regula Tattersalls  4(c).  Doar evenimentele din domeniul final sunt supuse deducerilor in cazul retragerilor cu intarziere sau neparicipantilor.  Rata deducerii se va baza pe urmatoarea grila:
•    3/10 sau mai mici (1. 30 sau mai mici) 75p
•    2/5 la 1/3 (1. 40 la 1. 33) 70p
•    8/15 la 4/9 (1. 53 la 1. 44) 65p
•    8/13 la 4/7 (1. 61 la 1. 57) 60p
•    4/5 la 4/6 (1. 80 la 1. 66) 55p
•    20/21 la 5/6 (1. 95 la 1. 83) 50p
•    Evenimente la 6/5 (2. 00 to 2. 20) 45p
•    5/4 la 6/4 (2. 25 la 2. 50) 40p
•    13/8 la 7/4 (2. 62 la 2. 75) 35p
•    15/8 la 9/4 (2. 87 la 3. 25) 30p
•    5/2 la 3/1 (3. 50 la 4. 00) 25p
•    10/3 la 4/1 (4. 33 la 5. 00) 20p
•    9/2 la 11/2 (5. 50 la 6. 50) 15p
•    6/1 la 9/1 (7. 00 la 10. 00) 10p
•    10/1 la 14/1 (11. 00 la 15. 00) 5p
•    peste 14/1 (peste 15. 00) fara deduceri

In cazul in care doi sau mai multi participanti sunt retrasi din aceeasi cursa inainte de start,  deducerile totale nu vor depasi 75p.

Pozitii la start: Numarul de locuri (si dividente platite) va varia in functie de conditiile cursei dupa cum urmeaza:

Curse fara Handicap:

•    2-4 Participanti – Doar castigator – numar de locuri platite = 1
•    5-7 participanti - 1/4 Cote - numar de locuri platite = 2
•    8+ Participanti - 1/5 Cote - numar de locuri platite = 3

Curse cu Handicap:

•    12-15 Participanti - 1/4 Cote - numar de locuri platite = 3
•    16+ Participanti - 1/4 Cote  - numar de locuri platite = 4

Camp final de pariuri: Pariuri plasate dupa declararea locului de desfasurare sunt supuse deducerilor in cazul in care exista neparticipanti. In cazul in care nu se recalculeaza cotele deducerile vor fi aplicate la cotele initiale ale pariurilor.

Retragerile tarzii sau neparticipantii in cazul unui eveniment amanat: Daca se plaseaza un pariu pe un participant care ulterior abandoneaza, se retrage sau este descalificat din eveniment si independent de acest lucru, evenimentul este amanat si nu poate avea loc in termen de 2 zile, pariul ramane valabil si nu se vor returna mizele.
Efectul retragerilor asupra pozitiilor la start: Aceasta regula se aplica asupra cotelor fixe, Cotelor de inceput (SP), si cotelor de inceput plus (SP+). Daca un pariu asupra unui singur castigator sau asupra locului este plasat intr-o competitie unde exista doar 4 participanti sau mai putini, atunci aceasta parte aferenta a pariului poate fi doar castigatoare.


Cota de start (starting price- SP):  Cota de pornire oficiala asa cum a fost ea declarata de catre organizatorul evenimentului.

Cota de start garantata (Starting Price Guarantee -SPG): Daca un cal are o cota la inceperea oficiala a cursei mai mare decat cota la plasarea pariului, pariul va fi platit la cota mai mare (cota de start- SP)

Cea mai buna reprezentatie/fluctuatie:  Cunoscuta si ca Cea mai buna cota/ Cea mai buna fluctuatie (Fluc sau Top Fluc) este cota disponibila cu 30 minute inainte de start.

Pariurile plasate inainte sunt garantate ca vor fi platite  la cota de top a fluctuatiei asa cum a fost ea determinata. In mod curent aceasta este valabila cu 20 minute inainte de inceperea oficiala a evenimentului.

Best Fluc/Best Show este disponibila doar pentr cursele selectate din UK.

SP+ (SP Plus): Se aplica pentru pariurile de tipul „cine va castiga”si „toate variantele posibile”. Daca SP este 12/1, SP Plus devine 14/1. Nu se aplica pentru pariuri asupra locurilor pe care participantii se claseaza.

De exemplu daca SP este 4/1, SP Plus devine 9/2.

Bet Cafe anunta atunci cand pariurile de acest tip sunt  retrase din oferta.

Super SP+ (Super SP Plus): Super SP+  pays two rolls of the board or two ‘over the odds’ on your stake based on the official Starting Price.

Daca  SP este 4/1 Super SP+ devine  5/1.  Se aplica pentru pariurile de tipul „cine va castiga”si „toate variantele posibile”

Bet Cafe anunta atunci cand pariurile de acest tip sunt  retrase din oferta.
 
Pariuri Exotice

Cunoscute ca Quinella,  Exacta (Forecast) and Trifecta (Tricast)

Toate pariule exotice plasate pe curse desfasutate in UK,  Irlanda,  Franta,  Germania,  UAE si Africa de sud au rezultatele oficializate de CSF si CT Dividends.

Aceste pariuri sunt determinate în industria de dividende generate de calculator standard,  cunoscut sub numele de Straight Computer Forecast (LCR) şi Computer Tricast (CT),  care se bazează pe cota oficială pentru toti alergatorii dintr-o cursă.

Nota:
•    In functie de limba aleasa,  termenul „Exacta” poate fi folosit in locul „Forecast” sau Trifecta in locul Tricast.
•    Pariurile exotice pot sa nu fie disponibile pentru anumite evenimente,  in functie de decizia Bet Cafe Arena.

Curse de ogari


Acceptarea pariurilor

Pariurile sunt acceptate pe curse de ogari transmise în agentii.  Pariurile nu vor fi acceptate pe curse de ogari care nu sunt transmise de către furnizorii nostri de servicii.
Retrageri

Dacă un ogar este retras de la o cursă,  pariurile plasate înainte de retragere vor fi decontate de la SP.

Cursele de ogari in reluare

Pariurile puse pe o cursă anulata,  care este mai târziu in reluare,  vor fi stabilite după cum urmează:

Pariuri Single (inclusiv cele single şi Tricasts)
- Toate pariurile sunt valabile.

Show Prices and Early Prices
- Pariule plasate la cota pe o cursa nula se vor transforma in SP in cazul reluarilor.  

Pariuri multiple
- Toate selectiile in cazul curselor nule raman valabile pentru reluari.  

In cazul in care cursa nu este transmisa in reluare toate selectiile din cursa se vor considera nule in pariurile multiple.

Ogari rezerve

Clientii au doua optiuni in plasarea pariurilor pe curse de ogari.  Fie sa plaseze pariul pe numarul de trap sau pe numele ogarului.  Daca se pariaza pe numarul de trap,  pariul ramane asa indiferent ca in cursa alearga o rezerva.  Daca se pariaza pe numele ogarului si acesta nu alearga,  pariul devine nul.

Greyhound Specials

In cazul in care un ogar nu participa la cursa,  meciul si pariurile special devin nule.

Trap Challenge

Oferim cote pentru ogarul castiga cele mai multe curse in cadrul unui eveniment.
Aceste tipuri de pariuri sunt afectate de rezerve,  locuri in cursa goale sau evenimente abandonate.  (odata evenimentul inceput)
Daca o cursa se termina la egalitate,  fiecare participant va fi jumatate castigator; daca sunt trei castigatori,  fiecare primeste o treime din castig.

In cazul in care un eveniment nu are loc,  toate pariurile sunt nule.
Daca unul sau mai multi participanti au acelasi numar de evenimente castigate,  se aplica regulile egalitatii.

Pariuri Forecast

Un "straight forecast" este un pariu in care se numesc doua selectii ce se vor plasa pe locurile 1 si 2,  specificati in ordinea corecta.  

Un pariu "reversed forecast" se plaseaza in cazul in se specifica cele doua selectii care vor fi pe primele doua locuri,  fara a specifica locul exact al fiecareia.

Un pariu "combination forecast"  se plaseaza in momentul alegerii a trei sau mai multe selectii,  si oricare dintre ele se pot clasa pe locurile 1 sau 2 in competitie.  

Aceste tipuri de pariuri sunt disponibile pentru cursele de ogari cu conditia ca in cursa sa fie 3 sau mai multi participanti.  

Pariurile de tip „Forecast” sunt determinate in conformitate cu datele oferite de Computer Forecast Returns,  cu exceptia cazurilor specificate mai jos.  

Daca se accpeta un pariu Straight Forecast  pentru o cursa la care nu se ofera rezultatele,  toate pariurile devin nule.  

Daca selectati un ogar care in final nu participa la cursa pentru un pariu Forecast,  pariul devine nul
Nu este permisa alegerea unui ogar ce nu se afla printre favoriti pentru pariuri de tip „forecast”

Pariuri Tricast

Un pariu de tip ‚tricast’ este un pariui in care se indica selectiile care vor termina pe locurile 1,  2,  3 si pozitionarea lor exacta.  Pariurile de tip „Tricast” sunt determinate in conformitate cu datele oferite de Computer Forecast Returns,  cu exceptia cazurilor specificate mai jos.

Daca un pariu tricast este acceptat si in cursa sunt mai putini de patru participanti,  se vor lua in considerare doar primele doua locuri selectate,  a treia fiind ignorata.  

If there is no tricast declared on a selected event then the bet will be settled as a combination Computer Straight Forecast (that is,  covering 1st and 2nd places in any order) with your total stake proportioned accordingly.  

Daca se selecteaza un ogar care nu participa la cursa,  pariul tricast se va aplica doar la cele doua selectii ramese.
Daca se selcteaza doi ogari care in final nu participa la cursa,  pariul devine nul.
Daca mai putin de trei ogari termina cursa,  pariul se determina in functie de cei doi participanti care termina totusi cursa.  
Nu este permisa alegerea unui ogar ce nu se afla printre favoriti pentru pariuri de tip tricast.

Favoriti nenominalizati

Pariuri care nominalizeaza favoriti sunt acceptate doar daca exista cote preliminare pentru participanti.  
Favoritul este selectia cu cota cea mai mica. Atunci cand favoritul este nominalizat si inca doi sau mai multi participanti incep cursa cu cote mai mici, miza este impartita in mod egal intre favoritii nou creati.

De exemplu daca se plaseaza un pariu de 100 lei pe un favorit nenominalizat si sunt doi favoriti, vor exista doua pariuri a cate 50 lei pentru fiecare.
Este posibil ca favoritii nenominalizati sa nu fie inclusi in pariurile de tip forecast sau tricast.

C.    Pariuri de orice fel (pariuri non sportive)

(1)    Pariul de orice fel este un tip de pariu in cota fixa in care Evenimentele nu au un caracter sportiv.

(2)    Organizatorul va primi pariuri de orice fel pe Evenimente precum: castigarea premiilor Oscar,  concursul Miss World,  concursul de muzica Eurovision,  concursul de muzica Sanremo,  rezultatele extragerilor la loteriile internationale,  politica,  rezultate financiare.  Organizatorul poate adauga si alte evenimente care nu sunt in lista de mai sus si care vor fi supuse Regulilor generale.

(3)    Atunci cand apare o egalitate in cadrul unui Eveniment (de ex.  doi castigatori,  doua locuri doi sau altele),  pariul se va imparti in mod corespunzator.

(4)    Rezultatele luate in considerare sunt cele inregistrate la locul desfasurarii Evenimetului.  Eventualele investigatii ulterioare realizate de catre autoritatile competente vor fi luate in considerare la plata pariului doar daca sunt realizate in aceeasi zi cu cea a finalizarii Evenimentului.  Orice investigatie realizata in ziua/ zilele urmatoare nu va fi luata in considerare,  indiferent de temeiul sau rezultatul acesteia.

(5)    Pariurile pe rezultatele extragerilor la loteriile internationale nu presupun o participare efectiva a Jucatorului la loteriile din oferta propusa de Organizator,  ci un pariu pe care Jucatorul il face la Bet Cafe Arena pe rezultatele extragerilor la acestea.
  a.    toate pariurile plasate in acest fel vor avea o cota fixa pentru fiecare rezultat/eveniment indicat corect.
  b.    Bet Cafe Arena va oferi pariuri asupra:
    a.    paritatii numerelor aferente evenimetului,
    b.    anumite elemente predefinite de Bet Arena Cafe  vor fi/nu vor fi extrase
    c.    indicarii unor seturi de elemente predefinite de Bet Arena Cafe ce vor fi extrase
c.    pariurilor li  se vor aplica seturi de criterii privind evenimentele

(6)    In niciun caz nu se vor oferi sau accepta pariuri pe rezultatele extragerilor la Loteria Romana!

(7)    Pariurile pe rezultatele extragerilor la loteriile internationale sunt acceptate cu maxim 1 ora si 15 minute inainte de extragere.  Orice pariu pentru o anumita extragere acceptat dupa aceasta limita de timp este nul,  daca exista certitudinea ca pariul nu a fost efectuat inainte de inceperea extragerii.

(8)    Pariurile pe rezultatele extragerilor la loteriile internationale efectuate dupa momentul extragerii,  dar inainte de ziua urmatoare,  vor fi luate in considerare pentru rezultatele urmatoarei extrageri specificata,  daca nu se primesc alte instructiuni.  In cazul in care au loc doua sau mai multe extrageri in aceeasi zi,  daca nu se primesc alte instructiuni,  pariurile vor fi luate in considerare pentru extragerea principala (prima).  Daca,  din orice motiv,  nu are loc o extragere sau nu se specifica nicio extragere,  pariurile vor ramane valabile pentru urmatoarea extragere disponibila,  daca nu sunt anulate de comun acord inainte de extragere.

(9)    Regulile generale se vor aplica in orice cazuri neacoperite de regulile privind pariurile de orice fel de mai sus.

(10)    Pariurile de orice fel sunt acceptate numai pe o baza unica si nu pot fi combinate cu alte Evenimente.
 
 
Bilet virtual
 
Partide
 
 
 
Miza
 
 
 
Programul de joc
Programul de joc
actualizat 10.05.2010